Expertise Bodem en Ondergrond (ENBO) / Bijeenkomst Platform Bodembeheer 11 december 2017
Bijeenkomst Platform Bodembeheer 11 december 2017

Duurzaam bodemgebruik in het landelijk gebied.

In het landelijk gebied bestaan meerdere functies naast elkaar zoals voedsel- en (drink)watervoorziening, natuur, recreatie, ruimte voor biodiversiteit en klimaatadaptatie. Deze functies zijn afhankelijk van een vitaal bodemsysteem. De kwaliteit van het bodemsysteem staat echter in veel gevallen onder druk door onduurzaam landgebruik. Er worden teveel eisen aan het systeem gesteld of functies worden sub optimaal gecombineerd in tijd en / of ruimte.

Kijk hier voor meer informatie en aanmelden.