Expertise Bodem en Ondergrond (ENBO) / Bijeenkomst Platform Informatiebeheer - 21 maart a.s.
Bijeenkomst Platform Informatiebeheer - 21 maart a.s.
21-03-2017
Bijeenkomst op 21 maart a.s. in Utrecht.
Het Platform Informatiebeheer is de opvolger van het GO+. De naamswijziging houdt ook een koerswijziging in die in 2015 is voorbereid en die gelukkigerwijs samenvalt met de start van het Uitvoeringsprogramma van het Convenant Bodem 2016-2020.

De bijeenkomsten zijn vrij toegankelijk voor een ieder die een nuttige bijdrage kan leveren. Dit kunnen vertegenwoordigers van gemeenten, provincies, omgevingsdiensten, softwareleveranciers en adviesbureaus zijn. De beperkte zaalcapaciteit betekent wel dat deelnemers zich vooraf moeten opgeven bij het secretariaat. Dit secretariaat (SIKB) houdt een lijst bij van alle personen die ooit een bijeenkomst hebben bijgewoond. Deze personen worden telkens per mail uitgenodigd en van vergaderstukken voorzien. Andere geïnteresseerden worden via deze website, LinkedIn of Twitter geïnformeerd.

De aanstaande overlegmomenten zijn:

  • 21 maart 2017, 09:30-12:30 uur
  • 19 september 2017, 09:30-12:30 uur

Klik hier voor meer informatie en aanmelden.