Nieuws
16-08-2017
Dat een veranderd klimaat het Paraguyaanse wegennet beïnvloedt is nu al te zien. De vele heftige regenbuien in het El Niño jaar zorgde voor een enorme schadepost. Ongeveer 70.000 mensen die langs de Paraguay Rivier... The post Paraguay investeert in klimaatbestendig wegen appeared first on Deltares.  Lees meer...
14-08-2017
Ik ben trots op het feit dat SIKB vanaf haar oprichting erin is geslaagd publieke en private partijen bijeen te brengen om samen te werken aan de kwaliteit van ons bodem en ondergrondbeheer. We worden daarbij vooral geassocieerd met kwaliteit in de vorm van ‘regels’. Hoezeer we ook veel investeren in communicatie, in opleidingen, in platforms. Die trots hoop ik over een jaar of drie ook te hebben wanneer SIKB alom wordt gezien als ook een ‘kennisplatform’.  Lees meer...
11-08-2017
Op basis van kennis gedestilleerd uit vele publicaties laat een team van onderzoekers van Wageningen University & Research, Deltares, de Universiteit Twente en de Technische Universiteit Delft de tegengestelde werking zien van de rol van... The post Getijdenwerking houdt delta’s stabiel totdat de mens zich ermee bemoeit appeared first on Deltares.  Lees meer...
08-08-2017
Op 7 augustus is de internetconsultatie van de wijziging van de Regeling bodemkwaliteit (Rbk) en enkele andere ministeriële regelingen gestart. Deze consultatie is te benaderen via de website van internetconsultatie. Reageren is mogelijk tot 18 september 2017.  Lees meer...
31-07-2017
Dit blijkt uit onderzoek van Philip Ward van het Instituut voor Milieuvraagstukken (IVM) van de Vrije Universiteit Amsterdam, dat hij samen met Deltares (experts Hessel Winsemius, Jarl Kind en Jaap Kwadijk), andere partners uit Nederland, het... The post Voordelen investeringen in dijken op wereldschaal bekend appeared first on Deltares.  Lees meer...
31-07-2017
Met name op plekken waar de rivier nieuw zand heeft neergelegd, verspreiden exoten zich als een pest. De dichte plantengroei geeft meer weerstand aan de stroming en dat zorgt voor een verhoogd overstromingsrisico in de... The post Exotisch en gevaarlijk, riviergebieden overgenomen door invasieve planten. appeared first on Deltares.  Lees meer...
28-07-2017
Enorme legoblokken lijken ze. De bakken langs het Drentse Oranjekanaal waarin bagger met enkele natuurlijke additieven wordt gemengd, om vervolgens geperst te worden tot GEOWALL®-muurelementen. Tegelijkertijd wordt in Loosdrecht in 3D een legakker met een raster van wilgentakken nagebouwd en daarna met ingedikte bagger gevuld. Als hier riet op gaat groeien wordt een nieuwe stabiele oever gevormd. Twee voorbeelden van bijzondere innovaties die de afvalstof bagger tot een prima grondstof transformeren.  Lees meer...
28-07-2017
Op 23 juni 2017 heeft het CCvD Datastandaarden versie 13.3.0 van de datastandaard SIKB0101 vastgesteld. De meest recente versie van de standaardaard is inmiddels gepubliceerd op de website van SIKB.  Lees meer...
25-07-2017
Op woensdag 14 juni jl. is in Genua, tijdens de 10e conferentie van het Europese Sediment Netwerk SedNet, de SedNet beleidsbrief (policy brief) Effective river basin management needs to include sediment gepresenteerd. Lees meer...
25-07-2017
De manier waarop publiek en privaat met elkaar omgaan is in veel sectoren in de Nederlandse samenleving een gevoelig thema. Dat geldt ook in de bodemsector en de archeologie. Aan de orde is steeds: wat verwacht je van kwaliteitsborging door een private partij en wat verwacht je van overheidstoezicht?  Lees meer...
25-07-2017
Robot-inspecties bij ondergrondse niet-gecoate stalen tanks leiden nog niet tot een betrouwbaar inspectieresultaat. Het blijkt niet goed mogelijk om de corrosieplekken in de tank te vinden, optimaal te bereiken en betrouwbaar te meten.  Lees meer...
21-07-2017
De Koreaanse overheid startte daarom het CoMIDAS-project (“Coastal Modeling, Intelligent Defense and Adaptation based on Scientific Understanding”). Dit project heeft als doel de oorzaken van de erosie beter te begrijpen, zodat de Koreaanse overheid effectieve... The post Kusterosie Zuid-Koreaanse oostkust onder de loep appeared first on Deltares.  Lees meer...
19-07-2017
Waardevolle case Stalen damwanden worden al regelmatig ingezet als dijkversterkingsconstructie. Om ze efficiënter in te kunnen zetten, is er echter meer inzicht nodig in het gedrag van de constructief versterkte dijk onder extreme belastingcondities: hoe... The post Full-scale damwandproef in Eemdijk: theorie en praktijk dichter bij elkaar appeared first on Deltares.  Lees meer...
13-07-2017
Deltares en The Water Institute werkten sinds de oprichting van The Water Institute in 2011 al in beperkte vorm samen. The Institute werd opgericht door de overheid van Louisiana om informatie te leveren en ondersteuning... The post Waterinstituten uit Louisiana en Nederland pakken samen wereldwijd waterproblemen aan appeared first on Deltares.  Lees meer...
13-07-2017
Door de industriële geschiedenis is de bodem in Zaanstad op verschillende plekken vervuild met onder meer lood. Als een van de eerste gemeenten – vooruitlopend op landelijk vastgestelde aanpak – is Zaanstad proactief met een eigen aanpak aan de slag gegaan. Specifiek op de problematiek toegesneden subsidieregelingen zijn daar onderdeel van, net als een uitgewerkt toetsings- en normeringskader uitgewerkt. Last but not least speelt communicatie met de inwoners van de gemeente een cruciale rol.  Lees meer...
13-07-2017
Het zingt in de wandelgangen, het zoemt op conferenties: de Omgevingswet maakt alles anders. Van centraal naar decentraal, de regio aan zet en warme overdracht. Er gaat ongetwijfeld veel veranderen, maar wat precies is in veel gevallen nog niet duidelijk. En dat leidt ook tot misverstanden. Zelfstandig jurist Lian van Poortvliet zet er graag een aantal recht.  Lees meer...
13-07-2017
Voor het beantwoorden van urgente vragen op het gebied van bodem en ondergrond, zijn innoveren en kennisontwikkeling cruciaal. Maar hoe zorg je er vervolgens voor dat kennis ook daadwerkelijk benut wordt en doorwerkt in de dagelijkse praktijk? Hoe voorkom je dat kennis in een rapportje terecht komt dat vervolgens in een la verdwijnt en niet of nauwelijks gelezen wordt? Tijdens de kennisconferentie van het Uitvoeringsprogramma Convenant Bodem en Ondergrond op 29 stond dit thema hoog op de agenda.  Lees meer...
13-07-2017
Het staat hoog op de agenda in Woerden; een gebiedsgerichte aanpak bij de ontwikkeling van het voormalige Defensie-eiland in het centrum van de stad. Met deze integrale aanpak van sanering en herinrichting van het gebied zet de gemeente in op meerdere vliegen in één klap. Dat vraagt allereerst om een goede verkenning van rollen, taken en verantwoordelijkheden. Vervolgstappen worden nu gezet in nauwe samenwerking met onder meer het UP en de provincie.  Lees meer...
13-07-2017
Met een investering kansen creëren voor een volgende investering. Dat is de kern van investeringsbenadering die Jurgen van der Heijden en Hanneke Puts in hun paper ‘Toekomstwaarde als basis voor meervoudige investeringen’ uiteenzetten. Van der Heijden, van AT Osborne: “De vraag zou eigenlijk altijd moeten zijn hoe je een waardetrap kunt realiseren. Een investering in het één legt dan een nieuwe trede als basis voor een volgende investering. Daardoor kun je verschillende toekomstwaarden op elkaar stapelen.”  Lees meer...
12-07-2017
Op 16 mei 2017 is de eerste stakeholders meeting voor het project COCOON gehouden in het LEF centrum in Utrecht. 40 deelnemers werden bijgepraat  over de doelstellingen van het project.  Lees meer...
11-07-2017
Het verslag en de presentaties van de platformdagen zijn beschikbaar.  Lees meer...
11-07-2017
Tijdens een bijeenkomst op 21 juni 2017 hebben een groot aantal organisaties toegezegd om een bijdrage te leveren aan een gezamenlijk onderzoek naar de relatie tussen het voorkomen van puin in de bodem en de daadwerkelijk aanwezigheid van asbest. Door middel van het opbouwen en analyseren van een database, verwachten we meer inzicht te krijgen in deze relatie op nationaal niveau. De resultaten van het onderzoek kunnen op termijn wellicht aanleiding zijn om de eisen aan vooronderzoek (uit de NEN normen) bij bodemonderzoek en partijkeuringen te herzien.  Lees meer...
11-07-2017
Al ontbrak de taart, de bijeenkomst van het Centraal College van Deskundigen Datastandaarden (CCvD-D) 23 juni jl. kende een feestelijke start. Dit dankzij de toetreding van Stichting RIONED tot het College, waarin SIKB en het Informatiehuis Water sinds begin 2014 samenwerken. Met de aansluiting van Stichting RIONED zijn alle standaarden voor data-uitwisseling op het gebied van bodem, archeologie, water en riolering nu onder één dak gebracht.  Lees meer...
11-07-2017
Vanaf 1 juli 2017 moeten organisaties die archeologisch veldonderzoek willen verrichten in het bezit te zijn van een certificaat voor opgravingen of voor inventariserend veldonderzoek Lees meer...
11-07-2017
Om het verzamelen en registreren van anorganische archeologische vondsten te uniformeren, is de Leidraad Anorganisch Vondstmateriaal opgesteld. De leidraad voorziet in de behoefte aan inhoudelijke verdieping, kennisvermeerdering en een betere ontsluiting van gegevens. Diverse specialisten op het gebied van anorganisch vondstmateriaal hebben hun expertise en ervaring voor deze leidraad ter beschikking gesteld. Het Centraal College van Deskundigen Archeologie heeft de leidraad vastgesteld. De leidraad maakt als best practice onderdeel uit van de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (KNA). Via het Programma van Eisen kan het werken volgens deze leidraad verplicht worden gesteld.  Lees meer...
10-07-2017
Speciaal voor de proef is Fries asfalt getransporteerd naar Delft. De proef moet uitwijzen of het huidige asfalt sterk genoeg is voor de komende decennia of dat deze moet worden vervangen. In Nederland is enkele... The post Stormproef met Fries asfalt kan miljoenen besparen voor dijken in heel Nederland appeared first on Deltares.  Lees meer...
05-07-2017
In de vroege ochtend van 29 mei 2017 werden er langs de Nederlandse (zuid)westkust plotseling enkele opvallend hoge golven waargenomen. De plotselinge hoge golven, ook wel meteo-tsunami genoemd, werden veroorzaakt door de actieve lijn van... The post Simulatie meteo-tsunami 29 mei 2017 appeared first on Deltares.  Lees meer...
05-07-2017
Het Platform Baggernet organiseerde dinsdag 20 juni 2017 een themamiddag over waterbodemkartering. Samen met de Hydrographic Society Benelux en Waternet kregen binnendijkse en buitendijkse professionals op het gebied van baggeren en waterdieptemeten een ‘kijkje over de dijken’. Zij deelden hun kennis en kennissen tijdens het programma met een aantal inspirerende voordrachten en diverse demonstraties.  Lees meer...
04-07-2017
De basis voor de samenwerking werd gelegd tijdens een werkbezoek van het provinciebestuur aan Deltares, op 17 mei 2016. Gedeputeerde Rik Janssen: “Als provincie willen we investeren in een klimaatbestendig Zuid-Holland met een sterke kenniseconomie.... The post Provincie en Deltares werken samen aan klimaatbestendig Zuid-Holland appeared first on Deltares.  Lees meer...
03-07-2017
Ruim 10.000 bedrijven hebben zich voor 2008 aangemeld voor de Bedrijvenregeling. Bent u er daar één van? Lees dan hier over de veranderingen in de regeling, die wellicht ook voor u interessant zijn.  Lees meer...
30-06-2017
Het Expertisenetwerk Bodem en Ondergrond heeft haar nieuwsbrief ingrijpend vernieuwd. Lees meer...
28-06-2017
De partners in het Convenant Bodem en Ondergrond schrijven een tweede ronde uit voor kennis en innovatieprojecten. Voor 2017 en 2018 is een budget van maximaal 3,5 miljoen euro beschikbaar gesteld. Naast zeven gerichte kennisvragen worden drie concurrentiegerichte dialogen uitgeschreven en tenminste één prijsvraag.  Lees meer...
28-06-2017
De partners in het Convenant Bodem en Ondergrond schrijven een tweede ronde uit voor kennis en innovatieprojecten. Voor 2017 en 2018 is een budget van maximaal 3,5 miljoen euro beschikbaar gesteld. Naast zeven gerichte kennisvragen worden drie concurrentiegerichte dialogen uitgeschreven en tenminste één prijsvraag.  Lees meer...
28-06-2017
Op 8 juni 2017 vergaderde het Centraal College van Deskundigen en Accreditatiecollege Bodembescherming. Dit college beheert de richtlijnen voor vloeistofdichte vloeren, tanks en werken met IBC-bouwstoffen. Door de strikte planning van de wijziging van de Regeling bodemkwaliteit moesten die allemaal tijdens deze vergadering aan de orde komen. Een drukke agenda dus.  Lees meer...
28-06-2017
Ondanks de concurrentie vanuit de Week van ons water mag er toch weer een groeiend aantal deelnemende leerlingen (+6%), bedrijven (+10%) en expedities (+10%) worden genoteerd voor de GeoWeek. Lees meer...
28-06-2017
De partners in het Convenant Bodem en Ondergrond schrijven een tweede ronde uit voor kennis en innovatieprojecten. Voor 2017 en 2018 is een budget van maximaal 3,5 miljoen euro beschikbaar gesteld. Naast zeven gerichte kennisvragen worden drie concurrentiegerichte dialogen uitgeschreven en tenminste één prijsvraag. Lees meer...
27-06-2017
Op 18 mei  2017 vond de Noordelijke Netwerkdag Bodem plaats in Assen. De bijeenkomst stond vooral in het teken van de Omgevingswet. De dag had tot doel ontmoeten, uitwisselen en leren.  Lees meer...
15-06-2017
Veel jonge professionals vinden het belangrijk om te netwerken en kennis uit te wisselen. Maar vaak is er weinig tijd om dat te realiseren. Verschillende organisaties geven tegelijkertijd aan dat de jonge professional niet zichtbaar is en dat kennisoverdracht in het werkveld bodem en ondergrond belangrijk is.  Lees meer...
14-06-2017
CROW heeft de nieuwe richtlijn 400 ‘Werken in en met verontreinigde bodem’ gepubliceerd. Deze richtlijn presenteert een systematiek voor het bepalen van veiligheids- en gezondheidsrisico’s en de bijbehorende beschermende maatregelen die beter past bij de huidige praktijk van grondroerende activiteiten.  Lees meer...
07-06-2017
NEN heeft het normontwerp voor de gewijzigde NEN 5717 ‘Bodem – Waterbodem – Strategie voor het uitvoeren van milieuhygiënisch vooronderzoek’ en gewijzigde NEN 5720 ‘Bodem – Waterbodem – Strategie voor het uitvoeren van milieuhygiënisch onderzoek’ gepubliceerd met mogelijkheid om commentaar te leveren op de inhoud van de norm.  Lees meer...
05-09-2016
Call for abstracts voor AquaConSoil2017; het internationale congres voor toegepaste kennis over bodem-water-sedimentbeheer.  Lees meer...
30-03-2016
SIKB werkt samen met de sector aan het creëren van meer vertrouwen in het vaststellen van baggervolumes. Lees meer...
03-12-2015
Het Kenniscentrum voor Ondergronds Bouwen en ondergronds ruimtegebruik (COB) organiseert op 10 december 2015 haar COB-congres. Deelnemers zijn vanaf 12.00 uur welkom bij Lijm en Cultuur in Delft. Lees meer...
29-09-2011
De cursus Juridische helderheid Grondwaterbeheer zal worden vervolgd door twee nieuwe cursussen 'Bodemenergie en grondwaterkwaliteit' en 'Grondwaterzorg in de gemeentelijke omgeving' Lees meer...
29-09-2011
Themabijeenkomsten rondom actuele thema's voor deskundig inspecteurs inspectiebedrijven bodembeschermende voorzieningen. Lees meer...