Netwerk nieuws
17-01-2018
Milieukundig begeleiders moeten aan bepaalde vakbekwaamheidseisen voldoen voordat ze zelfstandig saneringen mogen begeleiden. Voor conventionele ... Lees meer...
09-01-2018
Het CCvD Bodembeheer heeft op 14 december 2017 het rapport 'Functioneren certificatieschema’s milieuhygiënisch bodembeheer SIKB - ... Lees meer...
09-01-2018
De verantwoordelijkheden en bevoegdheden van gemeenten op het beleidsterrein bodem en ondergrond gaan veranderen. Dit heeft te maken met de invoering ... Lees meer...
08-01-2018
Vanaf 1 januari 2018 geldt de Wet op de Basisregistratie Ondergrond (BRO). Om dat mogelijk te maken, is op 22 december 2017 het besluit BRO ... Lees meer...
08-01-2018
Bijgaand rapport doet verslag van het jaarlijks monitoringsonderzoek naar de winning, het verbruik, de import en de export van primaire ... Lees meer...
04-01-2018
Voor de vierde keer presenteert Rijkswaterstaat Bodem+ het Jaarwerkplan Bodem+ (https://www.magazinesrijkswaterstaat.nl/bodemplus/2018/06/index) in ... Lees meer...
Uitgelicht
17-01-2018

Aangezien de betreffende activiteit op Nederlands grondgebied gaat plaatsvinden, geldt ook de Nederlandse wetgeving. De wet- en regelgeving omtrent mechanische boringen en bronbemalingen in Nederland geldt als volgt.

 Lees meer »
PBB_LOGO_KLEIN
21-11-2017
Duurzaam bodemgebruik in het landelijk gebied. Lees meer »
Netwerk agenda
24-01-2018
De groei van bodemenergiesystemen gaat gestaag door. Om de klimaatdoelstellingen te halen zal de inzet van bodemenergie in te toekomst mogelijk nog ... Lees meer...
25-01-2018
Thema: Nieuwe ontwikkelingen op het gebied van bodemenergie. Lees meer...
26-01-2018
Vanuit het Uitvoeringsprogramma Convenant bodem en ondergrond (UP) willen we u graag uitnodigen om deel te nemen aan een vernieuwende vorm van ... Lees meer...
26-01-2018
22-02-2018