Netwerk nieuws
13-10-2017
De zoekmachine BodemVizier is aangepast: als (maatschappelijke) opgaven hanteren we nu die uit de kennisagenda. Ook is de handeling ... Lees meer...
11-10-2017
Het Centraal College van Deskundigen (CCvD) Archeologie kwam op 25 september jl. bijeen en heeft uitgebreid gesproken over de voorgestelde ... Lees meer...
11-10-2017
De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) geeft het voorkomen van bodemverontreiniging en het duurzaam gebruik van de bodem en het grondwater de ... Lees meer...
11-10-2017
SIKB maakt het mogelijk dat u automatisch wordt geïnformeerd wanneer zich een wijziging voordoet op een voor u relevante richtlijn. Meld u zich ... Lees meer...
11-10-2017
De opbouw van een database om een onafhankelijk onderzoek uit te kunnen voeren naar de relatie tussen het voorkomen van puin in de bodem en de ... Lees meer...
07-10-2017
Het Expertisecentrum PFAS heeft een Richtlijn opgesteld voor het Bemonsteren en analyseren van PFAS in grond en grondwater. Deze richtlijn wordt een ... Lees meer...
Uitgelicht
PBB_LOGO_KLEIN
18-05-2017
Het Platform Bodembeheer heeft 4 bijeenkomsten georganiseerd over bodem en ondergrond in de Omgevingsvisie. Ruim 250 mensen hebben deelgenomen.  
 Lees meer ยป
Netwerk agenda
26-10-2017
Op donderdag 26 oktober aanstaande organiseert de themagroep IBC-locaties van BodemBreed Forum een interactieve sessie: Inzet van de ‘schijf ... Lees meer...
26-10-2017
Op donderdag 26 oktober aanstaande organiseert de themagroep IBC-locaties van BodemBreed Forum een interactieve sessie: Inzet van de ‘schijf ... Lees meer...
01-11-2017
Begin 2018 wijzigen de BRL 9335 en de vier bijbehorende protocollen.  Lees meer...
02-11-2017
Zet de datum alvast in uw agenda, want het wordt weer een gevarieerde en interessante dag!  Lees meer...
03-11-2017
Nu het tunnelprogramma in de steigers staat, is de eerste stap richting de stip op de horizon gezet. Lees meer...