Netwerk nieuws
14-09-2017
De onderzoekers gebruikten resultaten van 110 verschillende klimaatmodellen voor vier verschillende klimaatscenario’s. De resultaten zijn ... Lees meer...
13-09-2017
Tijdens een drukbezochte bijeenkomst op 5-9-2017, zijn zo’n 80 vertegenwoordigers van bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheden ... Lees meer...
13-09-2017
Sinds eind augustus 2016 mocht onderzoek naar asbest in de bodem plaatsvinden volgens de oude of de nieuwe versie van protocol 2018 en NEN 5707 en ... Lees meer...
13-09-2017
De publicatie van de wijzigingen van de Activiteitenregeling wordt kort voor 1 oktober verwacht. U kunt hier de nog niet vastgestelde tekst van ... Lees meer...
13-09-2017
Elektronische (lijn- of vlakdekkende) screeningstechnieken kunnen een hogere meetintensiteit opleveren van waterbodemlagen, ter voorbereiding van ... Lees meer...
12-09-2017
SUSPECt integreert belangrijke wetenschappelijke kennis over emissieschatting, risicomodellering en effectbeoordeling van chemicaliën in een ... Lees meer...
Uitgelicht
PBB_LOGO_KLEIN
18-05-2017
Het Platform Bodembeheer heeft 4 bijeenkomsten georganiseerd over bodem en ondergrond in de Omgevingsvisie. Ruim 250 mensen hebben deelgenomen.  
 Lees meer ยป
Netwerk agenda
21-09-2017
28-09-2017
Alles wijst erop dat de Omgevingswet niet in 2019, maar later in werking zal treden. En dat is geen overbodige luxe. Lees meer...
28-09-2017
Bodemonderzoek als sleutel voor het oplossen van problemen en het grijpen van kansen bij klimaatverandering, circulaire economie en energietransitie. Lees meer...
28-09-2017
28-09-2017