Netwerk nieuws
22-01-2018
De twaalfde editie van de Geoweek is in zicht! Van 28 mei t/m 1 juni 2018 gaan leerlingen in de leeftijd van 10 tot 15 jaar op expeditie in het veld, ... Lees meer...
22-01-2018
Op 24 november 2017 organiseerde het Uitvoeringsprogramma van het Convenant Bodem en ondergrond de eerste kennisarena’s voor de thema’s ... Lees meer...
22-01-2018
Een duurzame mijlpaal: voor het eerst hebben 2 marktpartijen aangetoond dat zij via schoonspoelen de belangrijkste verontreinigingen uit verbrand ... Lees meer...
17-01-2018
Milieukundig begeleiders moeten aan bepaalde vakbekwaamheidseisen voldoen voordat ze zelfstandig saneringen mogen begeleiden. Voor conventionele ... Lees meer...
09-01-2018
Het CCvD Bodembeheer heeft op 14 december 2017 het rapport 'Functioneren certificatieschema’s milieuhygiënisch bodembeheer SIKB - ... Lees meer...
09-01-2018
De verantwoordelijkheden en bevoegdheden van gemeenten op het beleidsterrein bodem en ondergrond gaan veranderen. Dit heeft te maken met de invoering ... Lees meer...
Uitgelicht
17-01-2018

Aangezien de betreffende activiteit op Nederlands grondgebied gaat plaatsvinden, geldt ook de Nederlandse wetgeving. De wet- en regelgeving omtrent mechanische boringen en bronbemalingen in Nederland geldt als volgt.

 Lees meer ยป
Netwerk agenda
24-01-2018
De groei van bodemenergiesystemen gaat gestaag door. Om de klimaatdoelstellingen te halen zal de inzet van bodemenergie in te toekomst mogelijk nog ... Lees meer...
25-01-2018
Thema: Nieuwe ontwikkelingen op het gebied van bodemenergie. Lees meer...
26-01-2018
Vanuit het Uitvoeringsprogramma Convenant bodem en ondergrond (UP) willen we u graag uitnodigen om deel te nemen aan een vernieuwende vorm van ... Lees meer...
26-01-2018
30-01-2018
Wij nodigen u graag uit voor de tweede bijeenkomst van de themagroep 'Duurzaam bodemgebruik en saneren' met als onderwerp: ‘Duurzaam omgaan ... Lees meer...