Netwerk

Het expertisenetwerk is een samenwerkingsverband van de organisaties RWS leefomgeving/Bodem+ en Stichting Infrastructuur en Kwaliteitsborging Bodembeheer (SIKB) en moet zorgen voor meer samenhang en samenwerking in het overbrengen van kennis over bodem en ondergrond.

Het doel van het expertisenetwerk is het bevorderen van de doorstroming kennis over bodem en ondergrond. Het expertisenetwerk kent drie aandachtsgebieden:

  • Informatiecentrum: het beschikbaar, geschikt en toepasbaar maken van bodemkennis, die bodemprofessionals nodig hebben in hun dagelijkse praktijk van duurzaam bodemgebruik. Dit moet de eenduidigheid en het gebruiksgemak van de beschikbare kennis vergroten;
  • Een aanbod van opleidingen en trainingen bieden om schoolverlaters snel “op niveau” te laten komen en om al langer meedraaiende collega’s bij en na te scholen op nieuwe ontwikkelingen;
  • Een onderwijsprogramma, waarmee bodemkennis in het reguliere onderwijs wordt verankerd.

Plan van aanpak - Informatiecentrum