Home  »  ENBONieuws   »   ‘Jonge vakmensen betrekken bij de ontwikkeling en implementatie van de Omgevingswet’

‘Jonge vakmensen betrekken bij de ontwikkeling en implementatie van de Omgevingswet’

Juul Osinga: ‘Wij willen de betrokkenheid van jonge vakmensen bij de ontwikkeling en implementatie van de Omgevingswet vergroten’ – eigen foto

Complexe bodemzaken 
Juul Osinga (1989) is projectleider en planoloog bij ingenieursbureau Aveco de Bondt. Daarnaast is hij onbezoldigd voorzitter van het Netwerk Jong Leefomgeving. ‘Afgestudeerd als planoloog in een slechte economische tijd, kon ik gelukkig terecht bij TTE Consultants. Daar had ik voor mijn afstudeerproject stage gelopen en kon mij in de daaropvolgende zeven jaar ontwikkelen tot adviseur op het gebied van bodem, ondergrond, leefomgeving en Omgevingswet. Ik hield mij onder andere bezig met projecten die complexe bodemonderzoeken of bodemsaneringen betroffen, daar waar een ruimtelijke ontwikkeling gepland stond, en integraal ruimtelijk (bodem)beleid’.

‘Binnen mijn huidige werk ligt mijn aandachtsveld weer meer bij planologie. Ik houd me bezig met het opstellen van ruimtelijke plannen, het coördineren van juridisch-planologische procedures en milieu-planologische onderzoeken. Daarnaast adviseer ik, vanwege mijn ervaringen met, en kennis van bodem en ondergrond, ook over zaken als bodemkwaliteit binnen gebiedsontwikkelingen. Zo heb ik onlangs gewerkt aan een gebiedsontwikkeling waar drie ondergrondthema’s samenkomen: die van de archeologie, die van bodemverontreiniging en die van niet-gesprongen explosieven. Drie geheel verschillende werelden, met eigen spelregels, eisen en wensen die niet even makkelijk zijn te combineren’.

Jonge professionals
‘Daarnaast ben ik actief op het gebied van de Omgevingswet’, vervolgt Juul Osinga. ‘Toen zo’n negen jaar geleden deze wet werd aangekondigd heb ik samen met enkele anderen het Netwerk Jong Leefomgeving opgericht. Inmiddels zijn we een ruim driehonderd leden tellende vereniging met een bestuur van vier personen. De eerste jaren werken we intensief samen met het ministerie van Infrastructuur en Milieu en later het programma ‘Aan de slag met de Omgevingswet’, sinds een tijdje zijn we meer zelfstandig georganiseerd. Het Netwerk verzorgt activiteiten voor jonge professionals tot en met 35 jaar, die in het domein van de fysieke leefomgeving werken. Wij willen de betrokkenheid van jonge vakmensen bij de ontwikkeling en implementatie van de Omgevingswet vergroten. De Omgevingswet vervangt (bijna) al het bestaande omgevingsrecht. Je kunt daarom wel stellen dat er straks een generatie professionals is van vóór, en van ná de Omgevingswet. Wat het werken met de nieuwe wet zo interessant gaat maken, is de samenhang tussen boven- en ondergrond, de samenwerking tussen tal van disciplines die in die domeinen werkzaam zijn en de integrale aanpak van grote maatschappelijke thema’s. In dit kleine land met zo heel veel inwoners willen we klimaatbestendig worden, energieneutraal, vrij blijven van wateroverlast, de stikstof uitstoot minimaliseren, onze archeologische herinneringen koesteren en ga zo maar verder. Dat samen te brengen, daartussen weloverwogen afwegingen maken en soms compromissen sluiten, dat is de grote opgave. En dat is een prachtige uitdaging voor een planoloog. Ik heb gaandeweg de nodige kennis van de verschillende disciplines mogen opdoen, weet de specialisten te vinden en hoop, zeker in het voortraject waar je als planoloog het meest te vinden bent, het door de Omgevingswet gewenste integrale proces goed vorm te kunnen geven. Kennis van en ervaring met de wereld van de ondergrond is daarin zeker een pré om de verbinding tussen boven- en ondergrond tot stand te brengen.’