9 maart 2017

Op donderdag 9 maart 2017 vond er een bijeenkomst plaats van het Platform Toezicht Bodem. Klik hieronder voor de presentaties van deze bijeenkomst.

Presentaties:

Welkom en actualiteiten

Landelijke handhavingsstrategie (LHS) - De Boer Milieu opleidingen

Puin en Asbest in grond; hoe te onderzoeken - ILT

Toezicht en handhaving in de OW - Rijkswaterstaat

IBC locaties - SIKB

Bodemrisico’s bij drugslaboratoria - Arnicon

Controlelijsten bodem - ICTU

Mini-cursus Asbestherkenning - KOVA

Praktijksituaties