Expertise Bodem en Ondergrond (ENBO) / Bijeenkomst Platform Bodembeheer 11 december 2017
Bijeenkomst Platform Bodembeheer 11 december 2017

Duurzaam bodemgebruik in het landelijk gebied.

In het landelijk gebied bestaan meerdere functies naast elkaar zoals voedsel- en (drink)watervoorziening, natuur, recreatie, ruimte voor biodiversiteit en klimaatadaptatie. Deze functies zijn afhankelijk van een vitaal bodemsysteem. De kwaliteit van het bodemsysteem staat echter in veel gevallen onder druk door onduurzaam landgebruik. Er worden teveel eisen aan het systeem gesteld of functies worden suboptimaal gecombineerd in tijd en / of ruimte. Tijdens de bijeenkomst hebben we gekeken hoe we kunnen samenwerken in het landelijk gebied aan een goede bodemkwaliteit op lange termijn. Hoe ziet handelingsperspectief en –vrijheid er uit voor de verschillende betrokkenen. En hoe kunnen we waarde creëren door een multifunctioneel landgebruik met als doel een breder, rijker, vitaler gebruik van het landelijk gebied.

Kijk hier voor het verslag en de presentaties.