Agenda
05-03-2018
12-03-2018
Micromorfologie wordt in de Nederlandse archeologie vaak toegepast om de ontwikkeling van landschap en bodem te bestuderen. Antropogene sporen of lagen worden echter zelden micromorfologisch onderzocht. Uit de ervaringen die er wel zijn, in Nederland en omringende landen, blijkt dat dit jammer is. Micromorfologie is een uitermate geschikte methode voor onderzoek naar bijvoorbeeld ruimtegebruik, ambachtelijke activiteiten, stedelijke ontwikkeling en taphonomie/vindplaatsvorming.  Lees meer...
20-03-2018
21-03-2018
Voor de 20e keer vindt op 20 en 21 maart 2018 het Nationaal Buisleidingen Platform plaats. Lees meer...
21-03-2018
Een goede bronbemaling bij een project kan aanzienlijke faalkosten besparen. In deze cursus leert u hoe u een gesloten bemalingsketen kunt realiseren voor een bouwproject, zodat schade aan de omgeving door verlaging van de grondwaterstand of door de bemaling zelf tot het verleden gaan behoren.  Lees meer...
01-06-2018
13-11-2018