Address book

Address book

24
JAN

Congres Bodembeheer en verdroging

De extremen in klimaat worden wereldwijd en dus ook in Nederland steeds sterker waarneembaar. De droge, hete zomer van 2018 past geheel in deze trend. Zowel beleid als praktijk zullen de komende jaren veel beter ... > Lees meer

31
JAN

Grondwater en Omgevingswet in de praktijk gebracht! Verandert er nu wel zo veel?

Op donderdag 31 januari 2019 organiseert BodemBreed Forum samen met het UP (Uitvoeringsprogramma Bodem en Ondergrond) een bijeenkomst over grondwater en de Omgevingswet. > Lees meer

14
FEB

BIS symposium

Op donderdagmiddag 14 februari 2019, vanaf 13.00 uur, organiseren we zoals ieder jaar het BIS Nederland symposium in Wageningen. > Lees meer

07
MRT

Workshop ‘Saneren met de natuur‘

BodemBreed Forum organiseert in het voorjaar van 2019 een workshop over ‘Saneren met de natuur’! We hebben jouw inbreng hiervoor nodig. > Lees meer

12
MRT

Cursus risicobeoordeling van blootstelling van gewasbeschermings-middelen in grond- en oppervlaktewater

Bent u op zoek naar kennis over de toelating van gewasbeschermingsmiddelen op EU-niveau en de laatste stand van zaken op dit vlak? > Lees meer

28
MRT

Themabijeenkomst 'Onderzoek van residuen op aardewerk in de archeologische praktijk' op 28 maart 2019

Op donderdag 28 maart 2019 van 13.00 - 16.45 uur organiseert SIKB deze themadag bij Driestar Educatief (Burgemeester Jamessingel 2 te Gouda).  > Lees meer

03
APR

11e SedNet conferentie, 3-5 april, Dubrovnik

"Sediment als dynamische, natuurlijke hulpbron – van stroomgebied tot op zee” is de in het Nederlands vertaalde titel van de Internationale conferentie van het Europese Sediment Netwerk SedNet. > Lees meer

07
MEI

Opleiding Veldwerk Waterbodemonderzoek

Aan veldwerkers die waterbodemonderzoek uitvoeren worden hoge eisen gesteld. Terecht. Veldwerkers zijn de ogen en oren van de opdrachtgever in het veld.  > Lees meer

16
MEI

Symposium Bodem Breed

Het netwerk event van de bodem en ondergrond wordt op donderdag 16 mei 2019 bij de Vereeniging in Nijmegen georganiseerd. Gastheer in 2019 is de gemeente Nijmegen . > Lees meer

20
MEI

15th edition AquaConSoil: 20th - 25th of May 2019

AquaConSoil is the international conference focusing on the sustainable use and management of soil, sediment and water resources. > Lees meer

07
JUN

GeoWeek 2019

Het duurt nog even, maar achter de schermen zijn we alweer druk bezig om van de GeoWeek 2019 een nog groter succes te maken dan de afgelopen jaren. > Lees meer