Home > Bodembreed Forum bijeenkomst 'Drink Water of Niet?'

Bodembreed Forum bijeenkomst 'Drink Water of Niet?'

28-03-2019
Op donderdag 28 maart a.s. organiseert de CoP Bodemsanering in Enschede een bijeenkomst over onze grondwaterkwaliteitszorg. 

Hoe borgen wij naar de toekomst dat onze grondwatervoorraden voldoende schoon zijn voor winning van drink- of proceswater? Tegen de achtergrond van slinkende zoetwatervoorraden bedreigen ook bodem- en grondwaterverontreinigingen onze voorraden. Denk aan uitgebreide pluimen in binnenstedelijke gebieden met (gechloreerde) koolwaterstoffen, bestrijdingsmiddelen, PFOA en medicijnresten.

Kijk hier voor meer informatie en aanmelden.