Home  »  ENBONieuws   »   Het gaat snel knellen in de ondergrond

Het gaat snel knellen in de ondergrond


Gijsbert Schuur – foto Vincent Basler

Overallstrategie ontbreekt
In zijn dagelijkse werk is Gijsbert Schuur als senior adviseur bodem-ondergrond en warmtetransitie verbonden aan Antea Group, en daarnaast coördinator van het Platform Waardevol Ondergronds Ruimtegebruik bij het COB, het Centrum voor Ondergronds Bouwen. Tevens maakt hij bij het COB  deel uit van het kernteam Common Ground voor de ondergrondse infra. En dan is hij ook nog ambassadeur van het Kennis en Onderwijscentrum Bodem en Ondergrond (KOBO). ‘Het ontbreekt aan een integrale strategie voor de aanleg, het beheer en het onderhoud van ondergrondse kabels en leidingen’, zegt hij. ‘Juist in een tijd waarin we worden uitgedaagd door grote maatschappelijke en ruimtelijke opgaven is een overallstrategie voor deze infrastructuur onontbeerlijk’.

Een wereld te winnen
‘Het gaat heel snel knellen’, verwacht Gijsbert Schuur, ‘in het gebruik van de openbare ruimte. Een integraal beleid, met zowel aandacht voor de ruimtelijke, als voor de organisatorische aspecten, is uiterst urgent. Maar daarvoor is nog een wereld te winnen’.

De Kennisarena, licht hij toe, ‘is bij het COB ontstaan als een vervolg op de analyse die is gemaakt van de toekomstige ontwikkelopgave betreffende de ondergrondse kabel- en leidingeninfrastructuur. We hebben de belangen, de kennisvragen, de gebruikte instrumenten en de aantoonbare oplossingen in beeld gebracht. Daar is toen het idee van een Kennisarena geboren. Een plek waar het werkveld zoals aannemers en netwerkbeheerders, samen met overheden en het onderwijs kennis ontwikkelen. Studeren op de vraag hoe die verschillende financiële, juridische, organisatorische en andere aspecten bijeen zijn te brengen’. Naar verwachting is de Kennisarena begin 2021 operationeel.

‘KOBO, vervolgt hij, ‘gaat hierbij een belangrijke rol spelen. Studenten van verschillende opleidingen worden uitgedaagd om onderzoeksvragen op te pakken. Dat kan in een langjarig traject, á la het spannende OndergrondLAB zoals dat in Rotterdam is opgezet. Met opeenvolgende studies die bijdragen aan verbreding en verdieping’.

Mix van opleidingen
Wat Gijsbert Schuur ook zo interessant vindt van het Rotterdamse OndergrondLAB, ‘is de mix van studenten. Heel weinig eigenlijk uit de zeg maar traditionele bodem en ondergrondopleidingen, maar veel uit geheel andere richtingen, zoals rechten en bestuurskunde. Dat biedt bij uitstek de kans om te komen tot integrale kaders als het gaat om het leggen van kabels en leidingen’. Hij ziet ook graag betrokkenheid komen vanuit de gedragswetenschappen. ‘Dat klinkt misschien gek, maar wat je nu vaak ziet is dat een aannemer de gemeente niet meldt wanneer dat, wat hij ondergronds aantreft anders is dan hij had verwacht. Angst voor vertraging, voor schadeclaims, speelt daarbij een belangrijke rol. Hoe kun je daar een positieve prikkel aan geven? Dat klinkt ook door in een van de zeven nu lopende projecten van de Kennisarena, “Samen zonder schade”. Daar zoeken we samen met betrokken partijen hoe we kunnen komen tot een stimulerend systeem voor een zorgvuldig graafproces.’ Kijk hier voor meer informatie.