icon-kennis

Kennis delen

Bevorderen van de doorstroming en verankeren van kennis over bodem en ondergrond voor duurzaam bodemgebruik
 
icon-expertise

Expertise zoeken

Instrumenten, pilots, best practices, processchema’s, onderzoek, techniek en meer aan bodemkennis

 
icon-cursus

Opleidingen en Cursussen

Zoek studies en cursussen op het gebied van bodem en ondergrond voor starters en gevorderden

 
icon-platforms

Platforms

Platform Bodembeheer, Platform Toezicht Bodem en Symposium BodemBreed faciliteren uitwisseling kennis en ervaring.
Platforms Expertisenetwerk Bodem en Ondergrond
platformbodembeheer
Ondersteunen van kennisoverdracht op het terrein van bodembeheer.
 
platformtoezichtbodem
Landelijk platform voor toezichthouders bodem
 
symposiumbodembreed
Hèt netwerk event van de bodem en ondergrond