Home  »  ENBONieuws   »   Interactieve infographic beantwoordt vragen over bodemdaling

Interactieve infographic beantwoordt vragen over bodemdaling


Rik Zeeuwen: ‘Behoefte aan kennis die op een heldere, structureel en eenvoudige wijze is te ontsluiten’ – eigen foto

Aandacht bij hogescholen
‘Om bij de hogescholen te beginnen’, vertelt Rik Zeeuwen, zelf onder andere verbonden aan Saxion, ‘hbo-instellingen willen graag meer aandacht besteden aan bodem en ondergrond. De curricula liggen echter altijd voor langere tijd vast en het is niet makkelijk daar zomaar een module over, in dit geval, bodemdaling in onder te brengen. Daarbij komt dat hogescholen elk een heel specifieke focus hebben als het gaat om bodem en ondergrond. Waar de een dit vakgebied benadert vanuit de civiele techniek legt een ander juist de nadruk op de landbouwkanten of op de relatie met het klimaat. Voeg daaraan de wens toe voor projectmatig onderwijs en het is duidelijk dat aan kant en klare lespakketten geen behoefte bestaat’.

‘Aan de andere kant heb je met name gemeenten en provincies, die behoefte hebben aan deskundigheid over bodemdaling. Soms in de vorm van een werknemer, soms in de vorm van partnership met een hogeschool ten dienste van een onderzoek. Hoe match je dit? Die vraag hebben we aan de orde gesteld in een proces dat mogelijk is gemaakt dankzij een financiële bijdrage van het Kennisproject binnen het Uitvoeringsprogramma Convenant Bodem en Ondergrond 2016-2020’.

Infographic
‘Voorafgaand aan een breed samengestelde kennisbijeenkomst, met onder andere vertegenwoordiging van gemeenten, provincie Zuid-Holland en HBO-docenten hebben we de kennisbehoeften bij zowel hogescholen als gemeenten geïnventariseerd. Kennis op maat kwam bij de onderwijsinstellingen daar uit, en kennis die op een heldere, structureel en eenvoudige wijze is te ontsluiten. Dat kwam behoorlijk overeen met de vragen van de overheden. Gestructureerde kennisoverdracht, ondersteunend materiaal op ambtelijk en politiek niveau en links naar opleidingen en best practices werden met name genoemd. Tijdens de kennisbijeenkomst kwam dat alles bij elkaar. In de zoektocht naar een antwoord werd vervolgens ervoor gekozen om aan een interactieve infographic te gaan werken. Een tastbaar product dat voor verschillende doeleinden en uiteenlopende gebruikers toepasbaar is. Die de verschillende rollen in beeld brengt, de diverse soorten gebied toont en de oorzaken en gevolgen toelicht. Per item, neem bijvoorbeeld landbouw, kun je doorklikken naar verdiepende informatie. Of neem het terrein “privaat bebouwd”, je kunt dan terecht komen op informatie over funderingsproblematiek’.


Schets van de interactieve infographic

Vliegwiel
‘Na een schetsontwerp wordt nu gewerkt aan een echt werkende infographic, die binnenkort beschikbaar moet komen. Niet als een definitief model. We kiezen voor een groeimodel dat steeds wordt geactualiseerd en waar nodig wordt uitgebreid en verdiept. Idealiter geadopteerd door de verschillende hogescholen zodat het als een vliegwiel gaat werken. Wat we daarnaast als bijvangst van dit traject hebben overgehouden is dat voor gemeenten en provincies het beeld van wat welke hogeschool kan bieden, een stuk duidelijker is geworden. Het vergroot de kansen om met elkaar in contact te komen.’