Expertise Bodem en Ondergrond (ENBO) / Kennisarena: Groen en blauw in de stad - 23 mei 2018
Kennisarena: Groen en blauw in de stad - 23 mei 2018
23-05-2018
De centrale thema’s zullen zijn: gezonde stad, groen, mobiliteit, social impact en gedragsbeïnvloeding van lokale tot regionale schaal. 
Een puur sectorale benadering van gebiedsontwikkeling is verouderd en vaak niet meer haalbaar. In een drukke, compacte stad als Rotterdam gaat het vooral om het koppelen van ambities, het koppelen van functies en in het verlengde daarvan ook koppelen van boven- en ondergrond om de doelstellingen te behalen. Een integrale benadering is hierbij essentieel. Door onder andere te kijken naar missende schakels in netwerken is het mogelijk om (eco)systemen te vergroten. Op het raakvlak van deze thema’s zit de grote toegevoegde waarde, omdat de thema’s elkaar kunnen versterken en meerwaarde worden gecreëerd.

Klik hier voor de volledige uitnodiging.