Home > Lancering Ontwerp Nationale Omgevingsvisie (NOVI) - 20 juni 2019

Lancering Ontwerp Nationale Omgevingsvisie (NOVI) - 20 juni 2019

20-06-2019

Op donderdag 20 juni wordt de lancering van de Ontwerp Nationale Omgevingsvisie (NOVI) gevierd. Een moment om even stil te staan bij wat er gezamenlijk is bereikt. Tegelijkertijd met volop inspiratie voor de volgende fase: het in praktijk brengen van de NOVI.

Het ontwerp van de Nationale Omgevingsvisie wordt begin juni door de ministerraad vastgesteld. Dat is het moment om de visie ook publiek te lanceren en de NOVI online toegankelijk te maken. Minister Ollongren geeft hiervoor het officiële startsein en vervolgens neemt zij u mee in haar verhaal over hoe de NOVI invulling geeft aan een duurzaam perspectief voor onze leefomgeving. 

Kijk hier voor meer informatie.