Home  »  Of wilt u kennis en ervaringen uitwisselen over:  »  Platform Toezicht Bodem

Platform Toezicht Bodem

Het Platform Toezicht Bodem is een landelijk platform voor alle professionals die in de dagelijkse praktijk te maken hebben met het toezicht en/of de bestuursrechtelijke handhaving bij saneringen, hergebruik en bodembeheer. Het platform faciliteert het uitwisselen van kennis en praktijkervaring. Met als doelgroep toezichthouders, controleurs en handhavers van gemeenten, omgevingsdiensten, provincies en waterkwaliteitbeheerders. Daarnaast zijn ook beschikkers, vergunningverleners en strafrechtelijke handhavers van harte welkom. Het platform organiseert één tot twee maal per jaar een platformdag.

Verder naar:

> Bijeenkomsten Platform Toezicht Bodem
> Verslagen en publicaties

De organisatie
Het Platform Toezicht Bodem is een gezamenlijk initiatief van Bodem+, SIKB en IL&T.

Contactpersonen zijn:
1. Floor van Elsacker (floor.van.elsacker@rws.nl)

2. Martijn Heijnen (martijn.heijnen@rws.nl)
3. Annelies de Graaf (annelies.degraaf@sikb.nl)

4. Hetty de Jong (hetty.dejong@ilent.nl)

Voor vragen kunt u mailen naar info@platformtoezichtbodem.nl.

Op de hoogte blijven?
Dat kan, indien u tot de hierboven beschreven doelgroepen behoort! Mail naar info@platformtoezichtbodem.nl. Wij nemen u op in ons adressenbestand en u ontvangt dan uitnodigingen en informatie over onze bijeenkomsten.