Home > Platforms > Platform Bodembeheer > Bijeenkomsten Platform Bodembeheer > Bijeenkomst nieuwe (onderzoeks)technieken en - methodieken, 12 november 2019

Bijeenkomst nieuwe (onderzoeks)technieken en - methodieken, 12 november 2019

12-11-2019

Op dinsdag 12 november organiseert het Platform Bodembeheer een bijeenkomst over nieuwe (onderzoeks)technieken en -methodieken. We zijn voor deze bijeenkomst te gast bij de provincie Zuid-Holland (locatie Floris Grijpstraat 2, 2596 XE Den Haag).

Bodemonderzoekstechnieken in een veranderend bodemwerkveld: hoe gaan we dat doen?

We doen bodemonderzoek om de bodem te leren kennen. Welke technieken staan ons daarvoor ter beschikking? En hoe staat het met nieuwe technieken of technieken die in andere werkvelden beschikbaar zijn? Welke innovatie maken we door en hoe vindt die zijn weg van brodplaats naar de praktijk en de kwaliteitsborging? Over deze vragen gaat het in de volgende bijeenkomst van het Platform Bodembeheer op de middag van 12 november 2019.

Want er is nogal wat aan de hand: de Omgevingswet introduceert heel veel meer nieuwe vragers naar bodemonderzoeks- en screeningstechnieken en de Omgevingswet vraagt om een meer integrale benadering van het bodem- en watersysteem. Tijd om een overzicht te maken en ons voor te bereiden op de toekomst.

We nodigen opdrachtgevers (bedrijven en overheden), bevoegde overheden, ontwikkelaars van bodemonderzoekstechnieken (en daarbij gaat het om alle bodemkwaliteiten), partijen die technieken gebruiken in hun werk en organisaties die zich bezig houden met kwaliteitsborging en handhaving op om hun bijdrage te leveren aan deze bijeenkomst. Wat is nodig? Wat kunnen we ten aanzien van dit onderwerp agenderen op nationale kennisagenda’s, wat is nodig om nieuwe spelers op de markt vertrouwen te geven in nieuwe technieken? Op deze bijeenkomst gaan we dat onderzoeken en uw hulp daarbij is van belang.

Bijeenkomst

We richten ons in deze bijeenkomst op onderzoekstechnieken, zowel in voor het onderzoeken van de chemische bodemkwaliteit, maar ook voor andere “bodemkwaliteiten” zoals draagkracht, bodemdaling, bodemvruchtbaarheid, archeologie, etc.,

 In deze bijeenkomst willen we:

  • Overzicht geven van onderzoekstechnieken: Wat is er allemaal, waar kunnen we het voor gebruiken (toepassingsgebieden) -> verdere verbetering van zoekfuncties in handboek bodemsaneringstechnieken, bodemvizier etc.
  • Aan de orde stellen wat de introductie van de Omgevingswet gaat betekenen voor (nieuwe) onderzoekstechnieken. Vooral: wat betekent een meer integrale benadering van het bodem- en watersysteem voor toekomstige onderzoekstechnieken? En: hoe gaan we om met het feit dat gemeenten (en hun Omgevingsdiensten) een meer centrale rol krijgen in het uitvoeren van bodemonderzoek?
  • Het traject bespreken van broednest tot praktijkimplementatie van nieuwe onderzoekstechnieken én de introductie van technieken die in andere werkvelden worden gebruikt. Hoe krijgen opdrachtgevers vertrouwen in deze technieken, zodat de weg naar praktijkimplementatie wordt gestimuleerd?

Programma:

tijd

onderdeel

spreker

12:30

Inloop met koffie en thee

13:00

Opening

Dagvoorzitter Henk Koster (SIKB)

13:05

Welkom en belang van dit onderwerp voor de provincie Zuid-Holland

Alex Veldhof (Provincie Zuid-Holland)

13:15

Keten van broednest naar praktijkimplementatie: wat gaat goed, wat zijn zwakke plekken?

Henk Koster (SIKB)

13:35

Nieuwe context: welke onderzoeks- en screeningstechnieken horen daarbij? Hoe kunnen we dat (beter) organiseren?

Annelies de Graaf (SIKB/Buro38)

13:55

Demozone technieken – een aantal technieken laten zich zien en verzorgen een toelichting.

XRF

Nicolaj Walraven (Geoconnect) en Sander Jansen (provincie Zuid-Holland)

Holle Avegaar boormethode

Raymond Konings en John Verhage (Gemeente Rotterdam) en Wim de Kleermaeker (Nordmeyer)

iFLUX

Tim Op ’t Eyndt, Carolien van Sas, Steve Leroi (iflux sampling)

Geofysische technieken voor bodemonderzoek

Ferry vd Oever (Saricon / BOGG)

14:45

Koffie en thee

 

15:00

Parallelle sessies over het onderwerp via de lijnen ontwikkeling – acceptatie - implementatie

 

Sessie 1: Wat zijn de broednesten voor nieuwe technieken? Waar ontstaan ze? Hoe kunnen we ze helpen?

Marco Vergeer (Royal HaskoningDHV)

Sessie 2: De nieuwe context, wat verandert er en hoe kunnen we  daar op anticiperen?

Annelies de Graaf (SIKB/Buro38)

Sessie 3: Vastleggen van technieken in beleid en Bodemonderzoek van de toekomst. Protocol 2201 was opgezet als raamwerk waarmee je met een aantal technieken kunt beginnen maar als een andere techniek ook rijp is kan deze makkelijk opgenomen worden.  

Arthur de Groof (SIKB) en Thom Maas (Bodem+)

16:15

Plenaire interactieve afsluiting

Dagvoorzitter Henk Koster (SIKB)

16:45

Borrel

 

De bijeenkomst vindt plaats bij de Provincie Zuid-Holland: Floris Grijpstraat 2, 2596 XE Den Haag (tijdelijke locatie i.v.m. verbouwing provinciehuis).

U kunt zich hier aanmelden.