Home > SIKB Jaarcongres: succesvol samenwerken, hoe doe je dat?

SIKB Jaarcongres: succesvol samenwerken, hoe doe je dat?

26-02-2018
Kennis van bodem, water en archeologie speelt een belangrijke rol bij het opstellen van integraal omgevingsbeleid. De ambitie is om deze kennis bij de ontwikkeling van beleid en planvorming te betrekken. Dit vraagt om nieuwe samenwerkingsverbanden. In nieuwe allianties werken professionals van bodem, water en archeologie aan de ontwikkeling van plannen en maatregelen, die maatschappelijke meerwaarde genereren én bijdragen aan duurzaam beheer van bodem, water en archeologische waarden. De komst van de Omgevingswet geeft het momentum om met nog meer energie hiermee aan de slag te gaan.
Onder de titel ‘Nieuwe allianties in bodem, water en archeologie’ gaat het SIKB Jaarcongres 2017 in op ervaringen met nieuwe samenwerkingsverbanden waarin professionals van bodem, water en archeologie deelnemen. Aan de hand van voorbeelden wordt zichtbaar hoe maatschappelijke meerwaarde kan ontstaan door samen te werken over de grenzen van disciplines en organisaties. Op 21 september wordt in de Reehorst in Ede hierover kennis en ervaringen gedeeld.

Carla Schönknecht, Gedeputeerde Bodem, Natuur en Ruimtelijke ordening bij Provincie Zeeland, en Roelof Bleker, Dijkgraaf van Waterschap Rivierenland, belichten in de plenaire sessie hun visie op het belang van alliantievorming. Aan de hand van voorbeelden laten zij zien wat de maatschappelijke meerwaarde van samenwerken kan zijn, maar ook welke uitdagingen daarbij aan de orde kunnen zijn.

In de eerste ronde parallelsessies worden praktijkervaringen met allianties in de vakgebieden van bodem, water en archeologie belicht. In de tweede ronde ligt de focus op
praktijkdemonstraties en organisatorische en technische innovaties. De laatste ronde van parallelsessies brengt u op de hoogte van de actuele ontwikkelingen omtrent de SIKB-richtlijnen.

Klik hier voor het programmaboekje en via de website van SIKB kunt u zich aanmelden.