Home  »  Test agenda

Test agenda

 • Waterinnovatiefestival 2024
  Werk je aan water? Van dijkwerker tot procestechnoloog en van handhaver of ICT’er tot manager of bestuurder: iedereen is welkom op het Waterinnovatiefestival 2024, donderdag 1 februari in de Werkspoorkathedraal in Utrecht. Het festival biedt je de kans om te leren van andere waterschappen, waterpartners en andere innovatieve partijen. ‘Van… Lees meer »
 • De kracht van de bodem
  Op donderdag 22 februari van 11.00 – 12.00 gaan we de diepte in tijdens dit webinar: we gaan het hebben over de bodem. Want wat is de rol van wormen in het creëren van een gezonde bodem eigenlijk? En wat maakt een goede groeiplaats? Experts Mark Thur en Jarno van… Lees meer »
 • Bijeenkomst Platform Bodembeheer: aandacht voor ‘nieuwe’ stoffen
  Op donderdag 22 februari a.s. organiseert het Platform Bodembeheer van 13.00 – 14.30 uur een online-bijeenkomst (via Teams). Daarin maakt de Bodemkundige Vereniging Nederland bekend welke bodem is uitgeroepen tot ‘bodem van het jaar’. Na deze feestelijke opening van de bijeenkomst spreken we elkaar over de ontwikkeling van bodemkwaliteit. Klik… Lees meer »
 • Introductie en informatiesessie model uitvoeringsplan tijdelijke uitname
  Omdat de Omgevingswet en het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) op 1 januari 2024 in werking zijn getreden, is ook direct (dus zonder overgangstermijn) de nieuwe Regeling bodemkwaliteit 2022 (Rbk2022) in werking. Dat betekent o.a. voor de activiteit graven dat je conform de herziene versie van SIKB BRL 7000 richtlijnen en… Lees meer »
 • Soilite Rotterdam
  Waarom inschrijven op SOILITE RTRDM? Leer van en praat met topexperts die innovatieve technologieën toepassen in bodem- en grondwatersaneringsprojecten Ontmoet potentiële partners om innovatieve inzichten te delen en samen te werken rond nieuwe projecten SOILITE geniet de steun van Bodembreed en het PFAS Expertisecentrum SOILITE events zijn gewoon fun: zaken doen op een… Lees meer »
 • Symposium Bodemkundig Informatiesysteem Nederland
  Goede en recente bodeminformatie is belangrijk om water en bodem sturend te laten zijn in de inrichting van Nederland. Wij verzamelen en bewerken bodeminformatie in het Bodemkundig Informatiesysteem Nederland en ontsluiten deze informatie voor de Basisregistratie Ondergrond (BRO). Tijdens dit symposium praten we u bij over de laatste ontwikkelingen. We… Lees meer »
 • Masterclass Bodemenergie
  Op donderdag 29 februari organiseren de VGME en het Gebruikersplatform Bodemenergie de Masterclass Bodemenergie voor de utiliteit. In de energietransitie zijn we steeds nadrukkelijker op zoek naar de beste en meest rendabele, duurzame energiebronnen. Het gebruik van bodemenergie komt dicht bij de meest ideale energievorm voor de toekomst. Niet alleen… Lees meer »
 • Verdringingsreeks Grondwater, een juridische verkenning
  Op 7 maart houdt STOWA houdt samen met RAO Rijn-West een webinar over de resultaten van een verkenning naar een verdringingsreeks grondwater als sturingsmiddel om het grondwatergebruik te beperken. Onderzoeker Peter de Putter licht de verkenning toe. Vervolgens gaan de deelnemers met elkaar in gesprek over mogelijke vervolgvragen en vervolgstappen… Lees meer »
 • Internationale Conferentie (Micro-Nano) Plastics in Soil – 13 en 14 maart 2024
  Een van de grootste milieuproblemen in bodem- en waterbeheer is de aanwezigheid van plastic. Deltares en het Nederlandse Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat organiseren in het kader daarvan een internationale conferentie op 13 en 14 maart 2024, in Utrecht. De conferentie is bedoeld voor wetenschappers en beleidsmakers. Kijk hier voor… Lees meer »
 • Symposium: Klimaatslim boeren op veen werkt!
  Op 13 maart a.s. wordt de oogst gedeeld van 5 jaar Klimaatslim Boeren op Veen. Een periode die heeft laten zien dat gezamenlijk pionieren en doorzetten werkt met de focus op realisatie van maatregelen voor bodemdaling/CO2reductie en versterken biodiversiteit en waterkwaliteit. Dat het kennis, inzichten en netwerken oplevert, prikkelt én… Lees meer »