Home  »  Test agenda

Test agenda

 • Amsterdam Ondergronds
  Met de komst van de Regisseur ondergrond Saskia de Haas gaat de Amsterdamse ondergrond een nieuw tijdperk tegemoet. De ondergrond is cruciaal voor het realiseren van de vele opgaven en ambities van de stad. Amsterdam pakt daarom de handschoen op en gaat vanuit een integraal perspectief regie voeren op de… Lees meer »
 • Basiskennissessie: Bodem
  Met de inwerkingtreding van de Omgevingswet en de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) gaat er qua proces en inhoud het nodige veranderen. Bij Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving veranderen sommige onderwerpen wat meer qua inhoud en proces dan andere, zoals bij de BOPA, Wkb en Bodem. Daarom bieden we vanuit… Lees meer »
 • Aftrap pilotproject Bestparc
  Natuurlijke bacteriën helpen ons bij de afbraak van de bodemvervuiling in het Griftpark. Hierdoor kunnen we de nazorg voor het Griftpark mogelijk slimmer organiseren. In het project Bestparc doen we hier onderzoek naar. Dat doen we samen met de Universiteit Utrecht, Deltares en Wageningen University & Research. We ontdekten de… Lees meer »
 • Water Bodem Sturend voor thema ‘(autonome) bodemdaling’
  In de Kabinetsbrief van 25 november 2022 is aangegeven dat water en bodem sturend worden in de ruimtelijke ontwikkeling. Zoals de structurerende keuzes: grondwaterstanden in laagveengebieden te verhogen tot 20 of 40 cm onder maaiveld en vermindering van onnodige bodemafdekking. De vraag is alleen: hoe dan? En meer specifiek voor… Lees meer »
 • Basiskennissessie: Bodem
  Met de inwerkingtreding van de Omgevingswet en de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) gaat er qua proces en inhoud het nodige veranderen. Bij Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving veranderen sommige onderwerpen wat meer qua inhoud en proces dan andere, zoals bij de BOPA, Wkb en Bodem. Daarom bieden we vanuit… Lees meer »
 • Schakeldag Rijkswaterstaat
  Het Informatiepunt Leefomgeving (IPLO) organiseert de Schakeldag 2023 op maandag 30 oktober in 's-Hertogenbosch. Het bericht Schakeldag Rijkswaterstaat verscheen eerst op Expertise Netwerk Bodem en Ondergrond. Lees meer »
 • Kennis in de Regio x Klimaatbestendige Stad voor Midden-Nederland
  Dinsdag 31 oktober is er een kennismiddag voor professionals klimaatadaptatie en water in de regio Midden-Nederland. Deze middag is een van de regionale bijeenkomsten die worden georganiseerd vanuit de NKWK-onderzoekslijn Klimaatbestendige Stad. Het doel is om ervaringen te delen met de kennisproducten en tools die vanuit deze onderzoekslijn zijn ontwikkeld.… Lees meer »
 • Kennis-netwerkdag Bodem Oost-Nederland
  Op donderdag 2 november 2023 organiseren OnderTwente, IJsselland Doorgrond en het Gelders Ondergrond Overleg (GOO) een Kennis-netwerkdag over actuele bodem- en ondergrondthema’s. De bijeenkomst vindt plaats in het Koelhuis in Zutphen. Presentaties, workshops en netwerken. De organisatie is druk bezig met het samenstellen van een interessant programma, met presentaties en… Lees meer »
 • Nationaal Deltacongres 2023
  Het veertiende Nationaal Deltacongres vindt plaats op donderdag 9 november 2023. Het bericht Nationaal Deltacongres 2023 verscheen eerst op Expertise Netwerk Bodem en Ondergrond. Lees meer »
 • Nationaal Congres Bodemdaling 2023
  Het jaarlijkse Nationaal Congres Bodemdaling vindt plaats op donderdag 16 november 2023. Het bericht Nationaal Congres Bodemdaling 2023 verscheen eerst op Expertise Netwerk Bodem en Ondergrond. Lees meer »