Home > Themamiddag Sanering bronzone Klokhuisplein e.o. Haarlem - 19 december 2017

Themamiddag Sanering bronzone Klokhuisplein e.o. Haarlem - 19 december 2017

26-02-2018
Op 19 december a.s. organiseert BodemBreed Forum een themamiddag over de aanbesteding en uitvoering van de VOCl-sanering Klokhuisplein e.o. inclusief een locatiebezoek.

Op de locatie bevindt zich in het grondwater een VOCl-verontreiniging (Tri, DCE en VC) afkomstig van een voormalige drukkerij. De bronzone van deze verontreiniging bevindt zich op een diepte van 8-14 m-mv en voedt een verontreinigingspluim met een lengte van ongeveer 450 meter. De in omvang toenemende grondwaterverontreiniging noodzaakt de gemeente Haarlem om in te grijpen. Als saneringsmaatregel is gekozen voor een in-situ sanering van de bronzone.

Kijk hier voor het programma en aanmelden.