Netwerk nieuws
21-02-2018
NEN heeft de gewijzigde normen voor milieuhygiënisch waterbodemonderzoek geactualiseerd en gepubliceerd. Via een geplande wijziging van de ... Lees meer...
21-02-2018
Rijkswaterstaat ontwikkelde in 2017 de werkveldkaart droogteadaptatie. Deze kaart laat zien welke behoefte vanuit het werkveld er is op het gebied ... Lees meer...
14-02-2018
Rijkswaterstaat is gestart met onderzoek naar de toepassing van grondwaterbemaling naast de A27 in Utrecht. Deze zogenoemde pompproef is onderdeel ... Lees meer...
14-02-2018
Zo’n vier keer per jaar komt het Centraal College van Deskundigen Bodembeheer bijeen. Dit CCvD vergadert dan samen met het Accreditatiecollege ... Lees meer...
13-02-2018
Eind november 2017 organiseerden provincie en gemeente Utrecht de Werkconferentie geothermie. Centraal stond het delen en bevorderen van kennis. ... Lees meer...
01-02-2018
Vanaf 1 februari 2018 volstaat voor een aanvraag om een baggerspecieverklaring de bepaling van de fractie >2 mm in plaats van een volledige ... Lees meer...
Uitgelicht
SIKB-LOGO-klein 2017
17-01-2018
Aangezien de betreffende activiteit op Nederlands grondgebied gaat plaatsvinden, geldt ook de Nederlandse wetgeving. De wet- en regelgeving omtrent mechanische boringen en bronbemalingen in Nederland geldt als volgt.  Lees meer ยป
Netwerk agenda
05-03-2018
12-03-2018
Micromorfologie wordt in de Nederlandse archeologie vaak toegepast om de ontwikkeling van landschap en bodem te bestuderen. Antropogene sporen of ... Lees meer...
20-03-2018
21-03-2018
Voor de 20e keer vindt op 20 en 21 maart 2018 het Nationaal Buisleidingen Platform plaats. Lees meer...
21-03-2018
Een goede bronbemaling bij een project kan aanzienlijke faalkosten besparen. In deze cursus leert u hoe u een gesloten bemalingsketen kunt realiseren ... Lees meer...