Netwerk nieuws
22-05-2018
‘De architectuur ligt er, de standaarden voor de eerste registratieobjecten zijn beschikbaar, het is nu zaak om met z'n allen de database te ... Lees meer...
22-05-2018
SIKB zal het Kennis- en Innovatieprogramma Bodem en Ondergrond (KIBO) administratief en secretarieel faciliteren.  Lees meer...
22-05-2018
Voordat een groot wegproject van start kan gaan, is het belangrijk dat de bodem goed in kaart is gebracht. De toekomstige aannemer weet dan precies ... Lees meer...
17-05-2018
In opdracht van Bodem+ heeft Sweco het onderdeel onderzoekstechnieken op www.bodemrichtlijn geactualiseerd.  Er zijn nu 146 ... Lees meer...
16-05-2018
Hoofddoel van COCOON is het ontwikkelen van beleidsinstrumenten voor duurzaam stortbeheer. Hoe zijn we tot ons huidig stortbeleid gekomen? Welke ... Lees meer...
16-05-2018
Het SIKB-bestuur heeft voor de verschillende aandachtsvelden binnen SIKB een Jaarprogramma 2018 vastgesteld. Dit is gebeurd aan de hand van ... Lees meer...
Uitgelicht
SIKB-LOGO-klein 2017
26-02-2018
Aangezien de betreffende activiteit op Nederlands grondgebied gaat plaatsvinden, geldt ook de Nederlandse wetgeving. De wet- en regelgeving omtrent mechanische boringen en bronbemalingen in Nederland geldt als volgt.  Lees meer ยป
Netwerk agenda
23-05-2018
De centrale thema’s zullen zijn: gezonde stad, groen, mobiliteit, social impact en gedragsbeïnvloeding van lokale tot regionale schaal. Lees meer...
24-05-2018
Handreikingen voor overhedenOnder de Omgevingswet zal een toenemende behoefte ontstaan aan bodemonderzoek op de schaal van gebieden. Het kan gaan om ... Lees meer...
29-05-2018
De Basisregistratie Ondergrond (BRO) komt eraan! Lees meer...
29-05-2018
30-05-2018