Netwerk nieuws
15-03-2018
Aan veldwerkers die waterbodemonderzoek uitvoeren worden hoge eisen gesteld. Terecht. Veldwerkers zijn de ogen en oren van de opdrachtgever in het ... Lees meer...
15-03-2018
In de jaarrapportage (https://www.magazinesrijkswaterstaat.nl/bodemplus/2017/05/index) van Rijkswaterstaat Bodem+ over 2017 vindt u onze ... Lees meer...
14-03-2018
De ontwerp-BRL 7800 Tankinstallaties bevat een groot aantal inhoudelijke aanpassingen en verduidelijkingen van de eisen aan tankinstallaties. U kunt ... Lees meer...
13-03-2018
De resultaten van geotechnisch sondeeronderzoek dienen, sinds de inwerkingtreding van de Wet Bro, in het formaat IMBRO xml aangeleverd te worden aan ... Lees meer...
13-03-2018
Het Europese Horizon 2020 Coördination and Support Action project INSPIRATION had van eind 2017 haar finale conferentie in Brussel. Lees meer...
13-03-2018
Hilde Passier (lid van het Regieteam) vertelt: mijn belangrijkste focus binnen het Regieteam van het Expertisenetwerk Bodem en Ondergrond, afgekort ... Lees meer...
Uitgelicht
SIKB-LOGO-klein 2017
26-02-2018
Aangezien de betreffende activiteit op Nederlands grondgebied gaat plaatsvinden, geldt ook de Nederlandse wetgeving. De wet- en regelgeving omtrent mechanische boringen en bronbemalingen in Nederland geldt als volgt.  Lees meer ยป
Netwerk agenda
20-03-2018
21-03-2018
Voor de 20e keer vindt op 20 en 21 maart 2018 het Nationaal Buisleidingen Platform plaats. Lees meer...
21-03-2018
Een goede bronbemaling bij een project kan aanzienlijke faalkosten besparen. In deze cursus leert u hoe u een gesloten bemalingsketen kunt realiseren ... Lees meer...
10-04-2018
12-04-2018
Voor de installatiebedrijven, inspectie-instellingen, omgevingsdiensten en opdrachtgevende bedrijven verzorgt SIKB op 12 april a.s. een ... Lees meer...