Home  »  ENBOAgenda   »   Workshop over de voortgang van de Basisregistratie Ondergrond

Workshop over de voortgang van de Basisregistratie Ondergrond

Al deze opgaven hebben te maken met het gebruik van de ondergrond. Niet alles kan op dezelfde plek. Het is dus essentieel om een ruimtelijk en integraal inzicht te krijgen in de ondergrond. Voor een goed beleid en beheer. Fundament hiervoor zijn eenduidige, betrouwbare data en informatie over de ondergrond van Nederland. Daarom wordt gewerkt aan de Basisregistratie Ondergrond (BRO).

Deze workshop is te zien op 19 november a.s.