Home > Bijeenkomst Community of Practice Bodemkwaliteit - 16 maart 2017

Bijeenkomst Community of Practice Bodemkwaliteit - 16 maart 2017

16-03-2017

Met de komst van de omgevingswet in 2019 gaat er veel veranderen voor gemeenten, waterschappen, omgevingsdiensten en de provincie. (Bodem)bevoegdheden worden gedecentraliseerd en er wordt van ons steeds meer verwacht dat we van een sectorale naar een integrale aanpak gaan.

Deze dag gaat over:

  • De ‘warme overdracht’ van taken van provincie naar gemeenten.
  • Wat hebben gemeenten nodig om de taken over te kunnen nemen? Wat wordt verwacht van de provincie en wat kan de provincie bieden?
  • Bodem in de omgevingsvisie. Waar moeten we dan aan denken, wat speelt er op bodemgebied in de regio?
  • Hoe nu verder met het Platform Bodembeheer Brabant? Welke kansen en uitdagingen liggen er?


Kijk hier voor meer informatie en het programma.

U kunt zich vóór vrijdag 10 maart aanmelden aan via het digitaal aanmeldformulier.