Home  »  ENBOAgenda   »   29 juni 2017 Schakeldag

29 juni 2017 Schakeldag

Thema van de dag is: Samenwerken. In één dag willen we  medewerkers uit het werkveld bijpraten over de huidige stand van zaken in het omgevingsrecht(milieu, RO, water etc.) en over de vorderingen in het wetgevings- en implementatietraject van de Omgevingswet en andere wetgevingstrajecten. Op het gebied van beleid én uitvoering. Maar het gaat daarbij niet alleen om kennis maar ook om vaardigheden, tools die kunnen helpen bij het samenwerken in het fysieke domein.

Voor wie?

De dag is bedoeld voor medewerkers van gemeenten, omgevingsdiensten, provincies, waterschappen, Rijksoverheid (incl. uitvoeringsorganisaties), het bedrijfsleven en kennisinstellingen. De vergunningverleners, handhavers, beleidsmedewerkers, adviseurs en specialisten werken vooral op het gebied van milieu en ruimte. De Schakeldag richt zich op de generalist en de specialist.

Boodschap

De rode draad van de dag is de boodschap: “Samenwerken”. Samenwerken in de eigen organisatie, met verschillende specialisten en samenwerken met andere overheden, burgers en bedrijven. De Omgevingswet gaat het nog meer van ons vragen.

Er is niet alleen aandacht voor inhoudelijke kennis, maar vooral ook vaardigheden en competenties die nodig zijn om de beleid tot succes te maken.