Home  »  ENBOAgenda   »   Roadshow Kenniscentrum Bodemdaling en Funderingen

Roadshow Kenniscentrum Bodemdaling en Funderingen

Onze deskundigen delen de kennis uit de Toolbox Bodemdaling in Steden en de projecten van het Nationaal Kennisprogramma Bodemdaling. Ze helpen jou deze kennis toe te passen. Gezamenlijk verkennen we nieuwe wegen naar een goede oplossing. Kies uit één of meer van de volgende onderwerpen.


Aanpak & Dialoog
Maak van je procesaanpak en communicatie succesfactoren bij de aanpak van overlast door bodemdaling. We kijken met een frisse blik naar jouw aanpak.

Rechten & Plichten
Krijg snel zicht op taken en verantwoordelijkheden en de juridische aspecten van schades en veel voorkomende technische maatregelen. Wat zijn jouw vragen op dit gebied?

Kosten & Baten
Aan de hand van de MKBA-systematiek helpen we je om oplossingen en de effecten daarvan goed in beeld te krijgen. Je bent dan klaar voor de volgende stap: een financiële afweging.

Bodemdaling & Erfgoed
Hoe ga je om met toenemende hoogteverschillen door bodemdaling in beschermd stadsgezicht? Een speciaal ontwikkelde toolkit maakt de opties helder.

Modellering
Modellen zijn een fantastisch middel om oplossingsvarianten aan te scherpen en af te wegen. Als je tenminste zorgt voor een goede voorbereiding. Hoe voorkom je hoge kosten en halve antwoorden?

Eigenaar & Riolering
Een structurele aanpak van riolering op privéterreinen in oude binnensteden levert een belangrijk bijdrage aan een goed (afval)watersysteem. Maar hoe vlieg je dat aan? Leer van een proefproject in Gouda.

Aanmelden
Mail naar info@kenniscentrumbodemdalingenfunderingen.nl of info@kbf.nl en geef je op voor één of meerdere thema’s in de stad van jouw keuze.

  • Almere: donderdag 6 oktober ’s middags, tijdens het Nationaal Congres Bodemdaling
  • Gouda: donderdag 20 oktober ’s middags, in het gebouw van het Kenniscentrum Bodemdaling en Funderingen
  • Leeuwarden: donderdag 27 oktober ’s middags, in het kantoor van Wetterskip Fryslân in Leeuwarden.

De Toolbox Bodemdaling in Steden is mogelijk dankzij steun van de gemeente Gouda en het hoogheemraadschap van Rijnland en een bijdrage uit de Regiodeal Bodemdaling Groene Hart.