Bijeenkomst PTB ‘Samenwerking onder de Omgevingswet’ – 16 november 2023

We hopen u op donderdag 16 november 2023 in Vergadercentrum Domstad in Utrecht welkom te heten op de 25e fysieke bijeenkomst van het Platform Toezicht Bodem. U kunt tijdens de platformdag ervaringen uitwisselen met collega’s en informatie opdoen over de actuele (beleids-) ontwikkelingen in ons vakgebied van toezicht en handhaving op milieubelastende activiteiten op of […]

Kennis-netwerkdag Bodem Oost-Nederland

Op donderdag 2 november 2023 organiseren OnderTwente, IJsselland Doorgrond en het Gelders Ondergrond Overleg (GOO) een Kennis-netwerkdag over actuele bodem- en ondergrondthema’s. De bijeenkomst vindt plaats in het Koelhuis in Zutphen. Presentaties, workshops en netwerken. De organisatie is druk bezig met het samenstellen van een interessant programma, met presentaties en workshops en excursie. Er is […]

Kennis in de Regio x Klimaatbestendige Stad voor Midden-Nederland

Dinsdag 31 oktober is er een kennismiddag voor professionals klimaatadaptatie en water in de regio Midden-Nederland. Deze middag is een van de regionale bijeenkomsten die worden georganiseerd vanuit de NKWK-onderzoekslijn Klimaatbestendige Stad. Het doel is om ervaringen te delen met de kennisproducten en tools die vanuit deze onderzoekslijn zijn ontwikkeld. Je gaat met andere professionals […]

Basiskennissessie: Bodem

Met de inwerkingtreding van de Omgevingswet en de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) gaat er qua proces en inhoud het nodige veranderen. Bij Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving veranderen sommige onderwerpen wat meer qua inhoud en proces dan andere, zoals bij de BOPA, Wkb en Bodem. Daarom bieden we vanuit de VNG basiskennissessies aan over […]

Water Bodem Sturend voor thema ‘(autonome) bodemdaling’

In de Kabinetsbrief van 25 november 2022 is aangegeven dat water en bodem sturend worden in de ruimtelijke ontwikkeling. Zoals de structurerende keuzes: grondwaterstanden in laagveengebieden te verhogen tot 20 of 40 cm onder maaiveld en vermindering van onnodige bodemafdekking. De vraag is alleen: hoe dan? En meer specifiek voor gebieden met een slappe ondergrond. […]

Aftrap pilotproject Bestparc

Natuurlijke bacteriën helpen ons bij de afbraak van de bodemvervuiling in het Griftpark. Hierdoor kunnen we de nazorg voor het Griftpark mogelijk slimmer organiseren. In het project Bestparc doen we hier onderzoek naar. Dat doen we samen met de Universiteit Utrecht, Deltares en Wageningen University & Research. We ontdekten de Griftparkbacterie in 2006. In de […]

Basiskennissessie: Bodem

Met de inwerkingtreding van de Omgevingswet en de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) gaat er qua proces en inhoud het nodige veranderen. Bij Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving veranderen sommige onderwerpen wat meer qua inhoud en proces dan andere, zoals bij de BOPA, Wkb en Bodem. Daarom bieden we vanuit de VNG basiskennissessies aan over […]

Amsterdam Ondergronds

Met de komst van de Regisseur ondergrond Saskia de Haas gaat de Amsterdamse ondergrond een nieuw tijdperk tegemoet. De ondergrond is cruciaal voor het realiseren van de vele opgaven en ambities van de stad. Amsterdam pakt daarom de handschoen op en gaat vanuit een integraal perspectief regie voeren op de inrichting en het gebruik van […]

Met sleufloze technieken bijdragen aan maatschappelijke opgaven

‘De energietransitie en de vraagstelling aan de markt’. ‘De nauwkeurigheid van een horizontaal gestuurde boring’ – het zijn zomaar twee onderdelen van het zeer gevarieerde en interessante kennisprogramma tijdens het No-Dig Event (11 en 12 oktober), aldus Paul Vastenburg voorzitter van de Nederlandse vereniging voor Sleufloze Technieken en Toepassingen (NSTT). Paul Vastenburg, voorzitter NSTT – […]

De geheimen van de bodem en ondergrond

De complexiteit en de enorme diversiteit van de bodem is heel lastig te verbeelden. En voorlopig vooral intuïtief te begrijpen’, merkt Vincent Merckx op. ‘Precies’, haakt Marcel Koeleman aan, ‘die intuïtie moet erkenning krijgen, want het vormt nu een mismatch met onze cognitieve kwaliteiten’. Marcel Koeleman en Vincent Merckx – eigen foto Twee plenaire sprekers […]