Conferentie TerraenVision in Valencia

Onze planeet lijdt onder menselijke activiteiten. Landbouw, steden, natuur en industrieën moeten allemaal overstappen om de uitdagingen op het gebied van klimaat, biodiversiteit en beschikbaarheid van hulpbronnen aan te pakken. Er komen steeds meer wetenschappelijke en praktische bewijzen naar voren die aantonen dat natuur inclusieve en op de natuur gebaseerde oplossingen de mensheid in staat […]

Demodag LIFE CO2SAND

Om boeren, landinrichters, landbeheerders en andere geïnteresseerden kennis te laten maken met het ‘klei in zand’-principe, organiseren we op onze 5 demovelden regelmatig demo-dagen. We laten dan zien hoe het ‘klei in zand’-principe werkt, zodat boeren de techniek kunnen gebruiken op hun eigen terrein. Kijk hier voor meer informatie en aanmelden.

Schakeldag Omgevingswet

Het Informatiepunt Leefomgeving (IPLO) houdt in 2024 opnieuw een Schakeldag, op donderdag 27 juni in ‘s-Hertogenbosch. Werkt u met de nieuwe Omgevingswet? Dan mag u de Schakeldag niet missen, hét kennisevenement over de Omgevingswet. Reserveer de datum alvast in uw agenda en meld u aan voor een uitnodiging. Op het moment dat de Schakeldag wordt […]

Bijeenkomst Platform Bodembeheer ‘vitale bodems’

Op maandagmiddag 24 juni a.s. (12.30 – 17.30 uur) organiseert het Platform Bodembeheer een live bijeenkomst over vitale bodem in het provinciehuis van Gelderland. De afgelopen jaren ontstond meer aandacht voor het belang van een vitale bodem. Veel overheden willen dan ook inzetten op meer vitale bodem. Ook het Ministerie IenW is momenteel bezig met […]

Nederland voor toekomstige generaties

De raad organiseert op donderdag 20 juni 2024 een sprankelende conferentie in Utrecht. We nodigen u van harte uit tijdens deze Rli conferentie mee te praten over de vraag welk Nederland we willen én kunnen achterlaten voor toekomstige generaties. Waar en hoe wonen en werken de toekomstige generaties in Nederland? De toekomst van Nederland is afhankelijk […]

Opkomende stoffen: waar water en bodem botsen

Deel 2 van drieluik – Water en bodem sturend en de rol van ‘opkomende stoffen’ Dat de wetgeving voor opkomende stoffen in water en bodem kan wringen is geen verrassing. Maar waar de pijnpunten precies liggen en hoe we hiermee kunnen omgaan is minder bekend. Op donderdag 20 juni 2024 organiseert BodemBreed Forum (BBF) daarom […]

Nationale Milieudag: Samen sterk voor leefbaarheid

Het circulaire samenspel van milieu, water en techniek voor een duurzaam klimaat We hebben allemaal schoon water, schone lucht, vruchtbare bodems en een leefbaar klimaat nodig. Door onze milieuverontreiniging, watervervuiling en klimaatverandering overschrijden we volop de planetaire grenzen voor een leefbare aarde. Er zijn meerdere samenhangende duurzaamheidtransities nodig om weer binnen die grenzen te komen. […]

Save the date: Webinar on Invasive species and Japanese knotweed management

Join us for a comprehensive webinar on Japanese knotweed – an invasive species that poses significant challenges across Europe. This event, scheduled for 5 June from 10 to 12h30, will feature presentations from leading experts in the field of knotweed detection, management, and valorization. Combating this plant is always a long-term task, therefore exchanging knowledge, […]

‘Empathie voor gebied cruciaal voor welslagen landschappelijke ingrepen’

‘Participatie is een belangrijk onderdeel in het proces rond landschappelijke ingrepen’, vertelt Lisanne Treskes. Sinds een jaar, na haar studie, werkt ze op het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (I&W) als Beleidsmedewerker Rivieren. ‘Empathie voor het gebied is daarbij essentieel’. Lisanne Treskes – eigen foto Overstromingen in Passau Lisanne Treskes (25) was er al vroeg […]