Home  »  ENBOAgenda   »   Barrierewerking: effect van ondergrondse objecten op de grondwaterstroming

Barrierewerking: effect van ondergrondse objecten op de grondwaterstroming

De eerstvolgende bijeenkomst van de Werkgroep Stedelijk Grondwater zal plaatsvinden op donderdag 17 oktober 2019, 13:30 tot 16:30 uur en heeft als thema: “Barrièrewerking: het effect van ondergrondse objecten op de grondwaterstroming”.


De locatie is nog niet bekend.


Toelichting op het thema:
Bovengronds hebben we steeds meer ruimtegebrek in stedelijk gebied en daarom bouwen we steeds meer ondergronds. Denk hierbij aan kelders, tunnels en damwanden voor bijvoorbeeld waterkeringen. Deze ondergrondse constructies kunnen de grondwaterstand beïnvloeden en zowel overlast als onderlast veroorzaken. Deze problemen spelen in het hele land bij grote ondergrondse objecten. Maar ook bij de bouw van vele kleine kelders speelt de vraag: wat is het cumulatief grondwatereffect en welke problemen kunnen ontstaan? Dat laatste speelt bijvoorbeeld in Amsterdam waar veel individuele panden worden onderkelderd, onder invloed van de hoge huizenprijzen, met veel (politieke) aandacht. Wanneer veroorzaakt een ondergrondse constructie nu problemen? Wat zijn de mogelijke maatregelen en zijn die praktisch uitvoerbaar? We gaan deze en andere vragen middels interessante presentaties op 17 oktober beantwoorden.


Kijk hier voor meer informatie.