Home  »  ENBOAgenda   »   Basiskennissessie: Bodem

Basiskennissessie: Bodem

Met de inwerkingtreding van de Omgevingswet en de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) gaat er qua proces en inhoud het nodige veranderen. Bij Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving veranderen sommige onderwerpen wat meer qua inhoud en proces dan andere, zoals bij de BOPA, Wkb en Bodem.

Daarom bieden we vanuit de VNG basiskennissessies aan over deze drie onderwerpen. Tijdens deze basiskennissessies wordt er toegelicht wat de belangrijkste veranderingen op hoofdlijnen zijn van deze thema’s en wat deze betekenen voor het VTH-proces en het inregelen van de software.

Kijk hier voor meer informatie en aanmelden.