Home  »  ENBOAgenda   »   Bijeenkomst ‘Bodembeheer van de toekomst’ – 18 juni 2019

Bijeenkomst ‘Bodembeheer van de toekomst’ – 18 juni 2019

Grote maatschappelijke opgaven en de komst van de Omgevingswet vragen om een ander bodembeheer. Een beheer dat meer is gestoeld op duurzaam bodem- en landgebruik waardoor we op lange termijn veilig en gezond kunnen wonen, werken, voedsel produceren en ruimte bieden voor water, natuur en biodiversiteit. Hoe gaat u hier invulling aan geven, in de periode na 2020?

Kijk hier voor meer informatie en aanmelden.