Home  »  ENBOAgenda   »   Bijeenkomst Community of Practice Bodemkwaliteit – 16 maart 2017

Bijeenkomst Community of Practice Bodemkwaliteit – 16 maart 2017

Deze dag gaat over:

  • De ‘warme overdracht’ van taken van provincie naar gemeenten.
  • Wat hebben gemeenten nodig om de taken over te kunnen nemen? Wat wordt verwacht van de provincie en wat kan de provincie bieden?
  • Bodem in de omgevingsvisie. Waar moeten we dan aan denken, wat speelt er op bodemgebied in de regio?
  • Hoe nu verder met het Platform Bodembeheer Brabant? Welke kansen en uitdagingen liggen er?


Kijk hier voor meer informatie en het programma.

U kunt zich vóór vrijdag 10 maart aanmelden aan via het digitaal aanmeldformulier.