Home  »  ENBOAgenda   »   Bijeenkomst Platform Bodembeheer, De strijd om de diepe ondergrond: de opkomst van nieuwe technieken

Bijeenkomst Platform Bodembeheer, De strijd om de diepe ondergrond: de opkomst van nieuwe technieken

Samen met hen staan we stil bij hoe zij verwachten dat de maatschappij verandert, welke gevolgen dit heeft voor het toepassen van nieuwe technieken in de ondergrond. Welke keuzes moeten er gemaakt worden? Welke afwegingen en prioritering ligt daaraan ten grondslag? En waar knelt de spreekwoordelijke schoen?

Kijk hier voor meer informatie en aanmelden.