Home  »  ENBOAgenda   »   Bijeenkomst Vetgasfabriek Amersfoort

Bijeenkomst Vetgasfabriek Amersfoort

Aanpak Vetgasfabriek
De bodemverontreiniging met teer veroorzaakt door de voormalige Vetgasfabriek in Amersfoort wordt sinds 2004 met een ‘funnel and gate’ aanpak beheerst. De in principe eeuwigdurende aanpak voldoet niet geheel aan de doelstelling en wordt op een aantal punten verbeterd. Volgens een gefaseerd saneringsplan worden de maatregelen nu uitgewerkt. Het verwijderen van aanwezige vloeibare teer uit de bodem is één van de maatregelen. Kijk hier voor meer informatie over de Vetgasfabriek. 

Kijk hier voor het programma en aanmelden.