Home  »  ENBOAgenda   »   Bijeenkomst Werkgroep Stedelijk Grondwater, 25 januari 2018

Bijeenkomst Werkgroep Stedelijk Grondwater, 25 januari 2018

Tijd: donderdag 25 januari 2018, 13:30 – 16:30 uur. Inloop vanaf 13:00 uur met koffie en thee. Na de bijeenkomst is er een hapje en een sapje.
Locatie: Deltares, Daltonlaan 600, 3584 BK Utrecht.

 Presentaties:

·         Gemeente Utrecht (Marit Linckens) en Provincie Utrecht (Marian van Asten) geven een toelichting op de Utrechtse Samenwerkingsagenda Bodemenergie.

·         Groenholland (Henk Witte) vertelt over de ontwikkelingen in gesloten bodemenergiesystemen.

·         Mijnwater (Herman Eijdems) over het ontstaan en de ontwikkeling van Mijnwater in Heerlen. Dit is een duurzaam energienetwerk  voor de stedelijke energievoorziening;  grondwater uit oude mijngangen is hierin één van de energiebronnen.

Aanmelden:
U kunt zich kosteloos aanmelden voor de bijeenkomst via werkgroepstedelijkgrondwater@gmail.com. U krijg geen bevestiging van uw aanmelding; uw e-mail is voldoende.

Over de werkgroep:
De Werkgroep Stedelijk Grondwater is een onafhankelijk forum voor uitwisseling van kennis op dat gebied. Voor meer informatie en de presentaties van eerdere bijeenkomsten bezoekt u de website www.werkgroepstedelijkgrondwater.nl