Home  »  ENBOAgenda   »   Bijeenkomst Werkgroep Stedelijk Grondwater – 5 oktober 2017

Bijeenkomst Werkgroep Stedelijk Grondwater – 5 oktober 2017

Met de Omgevingswet wil de overheid de regels voor ruimtelijke ontwikkeling vereenvoudigen en samenvoegen. ‘Ruimte voor ontwikkeling, waarborgen voor kwaliteit’ is het motto. De wet heeft gevolgen voor hoe overheden met elkaar samenwerken en hoe keuzes en beslissingen worden vastgelegd. Maar wat betekent het voor het grondwaterbeheer in het stedelijk gebied? Wat gaat er veranderen met de Omgevingswet? Wie krijgt welke taken en bevoegdheden? En hoe pak je dit allemaal in de praktijk op?

Vragen genoeg om een middagbijeenkomst mee te vullen.

Tijd: donderdag 5 oktober, 13:30 – 16:30 uur. Inloop vanaf 13:00 uur met koffie en thee. Na de bijeenkomst is er een hapje en een sapje.
Locatie: Gemeente Amsterdam, congreszaal, Voormalige Stadstimmertuin 4-6, 1018 ET Amsterdam.

Presentaties:

  • Wat is nu eigenlijk de Omgevingswet en wat gaat er veranderen? Derk-Jan Verhaak van Rho Adviseurs voor Leefruimte neemt ons mee in een algemene inleiding in de Omgevingswet.
  • Vervolgens neemt Peter de Putter (Sterk Consulting) ons mee in de gevolgen van de Omgevingswet voor het grondwaterbeheer en de daarbij betrokken partijen.
  • Na de pauze vertellen Olaf Terlouw (gemeente Woerden) en Linda Maring (Deltares) over ervaringen in de praktijk met het uitvoeringsprogramma bodem, grondwater en ondergrond. Daarbij blijkt het belang van (ambtelijke en bestuurlijke) bewustwording over rol die de ondergrond kan hebben bij verschillende maatschappelijke opgaven. Hét moment om hiernaar te kijken is bij het maken van de omgevingsvisie.
  • René Eisenga (Waterschap Vallei en Veluwe) neemt ons mee in de Aanvullingswet Bodem en de veranderingen die dat tot gevolg heeft.

Aanmelden:
U kunt zich kostenloos aanmelden voor de bijeenkomst via werkgroepstedelijkgrondwater@gmail.com. U krijg geen bevestiging van uw aanmelding; uw e-mail is voldoende.

Over de werkgroep:
De Werkgroep Stedelijk Grondwater is een onafhankelijk forum voor uitwisseling van kennis op dat gebied. Voor meer informatie en de presentaties van eerdere bijeenkomsten bezoekt u de website www.werkgroepstedelijkgrondwater.nl