Home  »  ENBOAgenda   »   Bijeenkomst Werkgroep Stedelijk Grondwater op 8 juni 2017

Bijeenkomst Werkgroep Stedelijk Grondwater op 8 juni 2017

Grondwater bevindt zich grotendeels onder privaat terrein. Wat daar gebeurt, heeft invloed op het grondwatersysteem van de buurt. Zijn de tuinen betegeld? Wordt het hemelwater in de bodem gebracht? Gebruikt men drainage? Bij nieuwe gebieden moet je hier vooraf keuzes over maken, omdat het bepaalt hoe je je gebied inricht. Geef je bewoners en gebruikers de mogelijkheid om hun hemelwater te infiltreren in de bodem? Of wil je dat juist niet? Wat verplicht je en welke keuzes laat je aan de gebruikers? Daarna komt de vraag, hoe je de keuzes vastlegt in ruimtelijke plannen, contracten, verordeningen enzovoorts. Ook in bestaand gebied is grondwater op privaat terrein van belang. Maatregelen op eigen terrein kunnen een directe invloed op de buren hebben. Tijdens de bijeenkomst worden meerdere cases gepresenteerd, waarin grondwater op privaat terrein een grote rol speelt.

Tijd: donderdag 8 juni 2017, 13:30 – 16:30 uur. Inloop vanaf 13:00 uur met koffie en thee. Na de bijeenkomst is er een hapje en een sapje.
Locatie: Auditorium TNO/Deltares, Princetonlaan 6, Utrecht

Presentaties:

·         Centrumeiland in Amsterdam wordt een kolkloze wijk waar de bewoners hun hemelwater  dienen te verwerken op eigen terrein. Het eiland wordt hiervoor geschikt gemaakt, maar hoe regel je dit juridisch? Na een inleiding van Jeroen de Jong (gemeente Amsterdam) vertelt Simon Handgraaf (Colibri Advies) over het juridisch advies dat hij heeft gegeven.

·         Hoe gaat een woningcorporatie om met grondwater op eigen terrein? (details volgen)

·         Naar aanleiding van de levendige discussie tijdens de bijeenkomst van 19 januari jl. wordt een presentatie verzorgd door Eric Simmelink (TNO) en Ad van der Meer (ministerie van Infrastructuur en Milieu ), over grondwatergegevens en de BRO. 

Aanmelden:
U kunt zich kostenloos aanmelden voor de bijeenkomst via werkgroepstedelijkgrondwater@gmail.com. U krijg geen bevestiging van uw aanmelding; uw e-mail is voldoende.

Over de werkgroep:
De Werkgroep Stedelijk Grondwater is een onafhankelijk forum voor uitwisseling van kennis op dat gebied. Voor meer informatie en de presentaties van eerdere bijeenkomsten bezoekt u de website www.werkgroepstedelijkgrondwater.nl