Home  »  ENBOAgenda   »   BIS symposium

BIS symposium

Deze middag is bedoeld voor alle huidige en potentiële gebruikers van BIS Nederland (Bodemkundig Informatie Systeem) en andere geïnteresseerden. Wij zullen onderandere aandacht besteden aan de actualisatie van de bodemkaart van Flevoland die bijna gereed is, verrassende kleuren in de bodem en het inzetten van de computer als karteerder!

We zijn benieuwd naar uw mening, gebruik van de data en wensen voor het vervolg.

We zien u graag op 14 februari! De uitnodiging met het precieze programma en aanmeldinformatie volgt. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dorothee van Tol-Leenders.