Home  »  ENBOAgenda   »   Bodem onder de omgevingswet

Bodem onder de omgevingswet

Dat zijn forse veranderingen. Hoe gaan die op lokaal schaalniveau een plaats krijgen? In de werksessie op donderdag 11 februari (13.30 – 15.00 uur) gaan we daar op in. Dat doen we interactief. We vertellen over twee trajecten:

  • De eerste is ‘Samen de Diepte in’ waarin zes regio’s hebben verkend hoe ze bodem samenhangend en lokaal in de Omgevingswet-ontwikkelingen kunnen krijgen. Dat is gedaan onder de vlag van een kennisproject van het Uitvoeringsprogramma Bodemconvenant 2016-2020. Deze verkenning heeft ‘huiswerk klaar’ opgeleverd, een overzicht van de onderdelen waarop je je kunt (of moet) voorbereiden.
  • Het tweede traject waarop we ingaan is ‘Bodembeheer van de Toekomst’. Dit traject loopt sinds begin 2020 en richt zich op het maken van producten waarmee gemeenten en omgevingsdiensten juridische en toepasbare regels kunnen maken voor het Omgevingsplan. Dit traject wordt uitgevoerd door en voor overheden, met ondersteuning van een breed consortium aan experts en adviseurs.

Wij vertellen over waar wij mee bezig zijn, wij horen ook graag waar je zelf tegen aan loopt of waar jij ons bij kunt helpen. Want de ervaring leert dat op meerdere plaatsen in Nederland vele handen aan het werk zijn. Kunnen we daar met elkaar licht werk van maken?

Klik hier om je aan te melden.