Home  »  ENBOAgenda   »   BodemBreed digitale sessie: Bodemenergie

BodemBreed digitale sessie: Bodemenergie

De warmtetransitie is dus in grote mate afhankelijk van de ondergrond. Om deze potentie te benutten liggen er vele uitdagingen op zowel beleidsmatig en organisatorisch, als ook op technisch vlak. In deze sessie worden de organisatorische uitdagingen geschetst om van de huidige stand der techniek en markt implementatie naar de beoogde situatie in 2050 te komen. Dit wordt geïllustreerd aan de hand van een drietal overheden die op hun eigen manier de energietransitie met behulp van de bodem faciliteren. Klik hier voor meer informatie en aanmelden.