Home  »  ENBOAgenda   »   Bodembreed Forum bijeenkomst ‘Drink Water of Niet?’

Bodembreed Forum bijeenkomst ‘Drink Water of Niet?’

Hoe borgen wij naar de toekomst dat onze grondwatervoorraden voldoende schoon zijn voor winning van drink- of proceswater? Tegen de achtergrond van slinkende zoetwatervoorraden bedreigen ook bodem- en grondwaterverontreinigingen onze voorraden. Denk aan uitgebreide pluimen in binnenstedelijke gebieden met (gechloreerde) koolwaterstoffen, bestrijdingsmiddelen, PFOA en medicijnresten.


Kijk hier voor meer informatie en aanmelden.