Home  »  ENBOAgenda   »   Bodemenergie & Renovatie: op 11 april 2017

Bodemenergie & Renovatie: op 11 april 2017

Binnenstedelijke gebieden hebben een goede potentie binnen de plannen van de Versnellingstafels Bodemenergie & Geothermie en Decentrale Warmte als het gaat om de inzet en bijdrage vanuit de Bodemenergiesystemen.

Op de Themabijeenkomst van BodemenergieNL op 11 april 2017 zal dit thema nadere invulling krijgen door de diverse sprekers vanuit verschillende invalshoeken op dit thema te laten inzoomen.  Hiermee kan voor BodemenergieNL een goed beeld worden verkregen waar de echte kansen liggen en om deze verder te mobiliseren én te laten zien waar BodemenergieNL in dat kader staat.

Zie https://www.bodemenergienl.nl/Actueel/Themabijeenkomsten