Home  »  ENBOAgenda   »   BRO’tje: Introductie Grondwatergebruik in de BRO

BRO’tje: Introductie Grondwatergebruik in de BRO

Vanaf 1 juli kan iedereen daarmee aan de slag. Onder dit domein vallen de gegevens van de grondwateronttrekkingen: van drinkwateronttrekkingen tot beregeningsputten en bronbemaling. En ook de open en gesloten bodemenergiesystemen.


We vertellen meer over de registratieobjecten Grondwatergebruiksysteem (GUF) en Grondwaterproductiedossier (GPD) en de manier waarop iedere bronhouder vanaf 1 juli kan gaan aanleveren. Daarbij komt ook  de relatie met het Landelijk Grondwater Register (LGR) aan bod.


Kijk hier voor meer informatie en aanmelden.