Home  »  ENBOAgenda   »   BRO’tje webinar

BRO’tje webinar

Dit is niet gunstig voor drinkwaterwinning, maar ook bij landbouw en natuur is het een aandachtspunt. De provincie Zeeland heeft hier ook mee te kampen en voor een provincie waar 77% van de grond gebruikt wordt voor de landbouw, is dat een groot probleem. Maar er wordt aan oplossingen gewerkt. Hoe helpen gegevens Formatieweerstandonderzoek (FRD) uit de BRO hierbij?

In dit BRO’tje vertellen we meer over verzilting en de rol van de BRO. En hoewel provincies gaan over grondwaterkwaliteit, wordt goed samengewerkt met gemeenten waar de verzilting voorkomt.

Kijk hier voor meer informatie en aanmelden.