Home  »  ENBOAgenda   »   COB-congres 2019

COB-congres 2019


De afsluitende borrel van het congres is bovendien het begin van Metro Movies, het ondergrondse filmweekend van Amsterdam.


Het thema van het congres is verbinden. Op school bestaat er geen vak ‘ondergronds bouwen’: ondergronds bouwen is een samenspel van disciplines. Kennis en vaardigheden worden gecombineerd, ervaringen gedeeld en ideeën samengebracht. Bovendien gaat ondergronds bouwen vaak letterlijk over verbinden. Kabels, leidingen en tunnels zijn als verbindingen essentieel voor onze samenleving.

Kijk hier voor meer informatie.