Home  »  ENBOAgenda   »   Congres Bodembeheer en verdroging

Congres Bodembeheer en verdroging

Vooral in het oosten, midden en zuiden van het land laten de gevolgen van verdroging zich goed voelen. Tegelijk zal in zowel landelijk als stedelijk gebied ook rekening moeten worden gehouden met pieken in neerslag. Het bufferen van water aanvoer- en afvoercapaciteit is dan ook een van de uitdagingen waarvoor gemeenten, provincies, waterschappen, de landbouw, natuurorganisaties, onderzoeks- en adviesinstanties zich gesteld zien.

Het congres “Bodembeheer en verdroging” dat donderdag 24 januari 2019 in Wageningen plaats vindt besteedt volop aandacht aan de gevolgen van klimaatverandering voor de bodem, grondwaterbalans, waterverdeling in tijden van schaarste, de gevolgen van droogte voor land- en tuinbouw, wegen en gebouwen (de schade loopt nu al in de miljoenen) en het bodem- en waterbeheer dat nodig is om deze problemen het hoofd te bieden.

U kunt zich voor dit congres inschrijven via de website www.eurecom.nl of door gebruik te maken van het antwoordformulier in het bijgevoegde programma.