Home  »  ENBOAgenda   »   Congres grip op de Omgevingswet – 28 september 2017

Congres grip op de Omgevingswet – 28 september 2017

Dat respijt is hard nodig, want de meeste gemeenten zijn nog lang niet klaar met de mega-operatie die de nieuwe Omgevingswet is. 26 wetten, 120 AMvB’s en 65 visies op het gebied van bouw, natuur, waterbeheer en ruimtelijke ordening moeten terug naar 1 wet, 4 AMvB’s en 1 visie. De hele fysieke leefomgeving onder één noemer.

De ene na de andere pilot wordt in gang gezet om te wennen aan de nieuwe manier van omgaan met de leefomgeving. Hoe krijgen integraliteit, burgerparticipatie en duurzaamheid straks een plek in het beleid? Wat zijn de lessen die uit de eerste experimenten met de wet zijn te trekken? 

Bij het congres ‘Grip op de Omgevingswet’ van Binnenlands Bestuur wordt een balans opgemaakt van de ervaringen uit het veld. Lessen van best en bad practices worden bestudeerd en op een inspirerende manier gebundeld. Speciale aandacht is er in het programma voor de omgevingsvisie waar veel decentrale overheden momenteel aan werken. 

Donderdag 28 september 2017, Theater de Meervaart, Amsterdam

Kijk hier voor meer informatie en aanmelden.