Home  »  ENBOAgenda   »   Congres Water en bodem sturend bij gebiedsinrichting

Congres Water en bodem sturend bij gebiedsinrichting

Wenken van bodemkundigen en hydrologen
voor de aanstaande inrichting van Nederland

De kamerbrief van 25 november 2022 over de voortgang van het Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG) geeft de randvoorwaarden voor een vitaal platteland in de komende jaren en schetst de doorwerking daarvan voor onze gehele maatschappij en economie. Voor de uitvoering van de plannen heeft het kabinet maar liefst € 24,3 miljard gereserveerd. Er is dus werk aan de winkel! Het ene gebied is het andere niet. Per gebied kunnen de waterhuishouding en de bodemgesteldheid immers variëren. Daarom is voor een gebiedsgerichte aanpak gekozen. Uitgangspunt daarbij is dat water en bodem sturend zullen zijn bij het toekennen van functies en dus ook bij (woning)bouwplannen en de transitie van energie en industrie.

Kijk hier voor meer informatie over het congres op 1 februari 2023.