Home  »  ENBOAgenda   »   Derde Nationaal Congres Bodemenergie – 29 juni 2018

Derde Nationaal Congres Bodemenergie – 29 juni 2018

Op 29 juni 2018 zal het Derde Nationaal Congres Bodemenergie plaatsvinden in het Koningsbergergebouw op de Uithof (Utrecht). Na twee zeer succesvolle edities in 2011 en 2016, zal dit jaar de Utrechtse Aardwetenschappen Vereniging van de Universiteit Utrecht in samenwerking met BodemenergieNL en Platform Geothermie het congres organiseren. Het programma is gericht op professionals, onderzoekers én studenten die geïnteresseerd zijn in de laatste ontwikkelingen op het gebied van de opslag en productie van thermische energie.

Het congres zal geopend worden door ir. Diederik Samsom. De oud-fractievoorzitter van de PvdA is momenteel voorzitter van de sectortafel Gebouwde Omgeving binnen het nieuwe Klimaatakkoord, waar besproken wordt hoe de CO2-uitstoot van Nederland teruggedrongen moet worden. Daarnaast is hij lid van de raad van Commissarissen bij EBN en is hij betrokken bij verschillende geothermieprojecten, bijvoorbeeld bij HVC in Alkmaar.

De rest van de dag wordt geleid door dagvoorzitter prof. dr. Ruud Schotting (UU) en zal opgedeeld worden in twee parallelle sessies: ‘Opslag’ en ‘Productie’. Deze twee sessies worden geleid door sessievoorzitters dr. Frank Agterberg (BodemenergieNL) en Marit Brommer (IGA).

Het volledige programma is te vinden op de website: www.nationaalcongresbodemenergie.nl.

Opslag
Deze sessie zal zich toespitsen op de opslag van thermische energie in de ondiepere lagen van de ondergrond. Onderwerpen die hier behandeld zullen worden, zullen onder andere gaan over de problematiek door het toenemen van het aantal WKO-systemen, Hoge Temperatuur Opslag en de beste technologieën voor doubletten van WKO-systemen.

Productie
In de sessie over energieproductie, zal het opwekken van energie en warmte uit de diepere lagen van de aarde bekeken worden. Hierbij zal onder andere aandacht besteed worden aan exploratie van geothermiegebieden, Ultradiepe Geothermie en de risico’s van het toepassen van geothermie.

Het congres vindt plaats op 29 juni 2018 in het Koningsbergergebouw op de Uithof in Utrecht en zal van 09.00u tot 18.00u duren. Er zal gestart en geëindigd worden met plenaire sessies, daartussen zullen de sessies ‘Opslag’ en ‘Productie’ plaatsvinden. Het is mogelijk om onderdelen  van beide sessies bij te wonen. De dag zal volledig verzorgd zijn en afgesloten worden met een borrel.

De kosten voor het congres bedragen €125,-, voor medewerkers van een Nederlandse Universiteit is dit €75,- en deelname voor studenten is gratis.

Inschrijven kan via de website: www.nationaalcongresbodemenergie.nlAanmelden kan tot en met 22 juni.