Home  »  ENBOAgenda   »   Een Europese Bodemstrategie voor Nederland

Een Europese Bodemstrategie voor Nederland

Deze Wereldbodemdag is bedoeld om aandacht te vragen voor het belang van een gezonde en vitale bodem, alsmede voor de bedreiging hiervan door allerlei vormen van bodemdegradatie.

Het mondiaal erkende SDG-doel 15.3 streeft naar herstel van (bodem)ecosystemen. Ook in de Europese Unie staat bodem weer volop in de aandacht. Er is een Europese Bodemmissie gelanceerd, de Europese Commissie heeft vorig jaar de bodemstrategie hernieuwd, waarin het herstel van ecosysteemdiensten en het stoppen van bodemdegradatie centraal staat. In 2023 wordt Europese bodemwetgeving verwacht.

Kijk hier voor meer informatie en aanmelden.