Home  »  ENBOAgenda   »   Europees Netwerk Bodem Bewustzijn – 19 en 20 september 2019

Europees Netwerk Bodem Bewustzijn – 19 en 20 september 2019

Summer of Soil
In september vindt als onderdeel van de Summer of Soil het congres plaats van het Europese Netwerk voor Bodem Bewustzijn (ENSA)Dit congres wordt georganiseerd door het Joint Research Centre van de Europese Unie, het European Soil Partnership (ESP) en Summer of Soil. Rijkswaterstaat en het Initiatief Bewust Bodemgebruik zijn hierbij betrokken en zullen ingaan op de dialoog “een robuuste bodem onder de Sustainable Development Goals”.

Bewustwording nodig voor duurzaam landbeheer
De ENSA is opgericht als onderdeel van het programma van het ESP en streeft naar een duurzaam gebruik en beheer van bodem. Het gebrek aan bewustzijn over het belang van de bodem voor de samenleving en het ontbreken van kennis hierover is deels verantwoordelijk voor onduurzaam gebruik en beheer van bodem en land. Een ander knelpunt is een gebrek aan investeringen in bodem en een politieke weerzin om het belang van een vitale bodem te omarmen en bodembescherming en beschermende maatregelen af te dwingen.

Kijk hier voor meer informatie.