Home  »  ENBOAgenda   »   Expeditie Bodemdaling – 28 juni 2019

Expeditie Bodemdaling – 28 juni 2019

Een update van kennis en ervaringen rondom bodemdaling en alle actuele vraagstukken die daarmee samenhangen.

Voor:

Projectleiders, beleidsadviseurs en andere betrokkenen rondom de deelexpedities en gerelateerde projecten (100) van het Nationaal Kennisprogramma Bodemdaling.

Wat beoogt de dag:

  • Deelexpedities in the spotlight: onderwaterdrainage, natte teelten, innovatieve ophoogtechnieken, geodata, governance, broeikasgassen uit veenweide en meer;
  • Het filteren van feiten en meningen en inzet op gezamenlijke kennisontwikkeling voor handelingsperspectief rond bodemdaling.

Inhoud:

  • Delen resultaten onderzoeken;
  • Kennisuitwisseling, kruisbestuiving, discussie en netwerken;
  • Aanbieden van de Regiodeal bodemdaling Groene Hart aan de minister;
  • Aansprekende voorbeeldprojecten.


Kortom: een bijeenkomst waar de samensmelting van projecten, proeftuinen en experimenten binnen het Nationaal Kennisprogramma Bodemdaling wordt geactiveerd en geborgd en waar de initiatieven uit de Regio Deal bodemdaling Groene Hart op kunnen aanhaken. 

’s Middags wordt ook de aanbieding van de ‘Regio Deal bodemdaling Groene Hart’ aan de minister voorzien en daarmee gaan we op 28 juni 2019 echt van start met de uitvoering. Voor dit gedeelte ontvangen bestuurders van aangesloten partijen een separate uitnodiging.

Begin mei 2019 volgt een outline van het programma en heeft u de mogelijkheid om zich aan te melden, noteer tot die tijd 28 juni alvast in de agenda!